Vestum AB har förvärvat samtliga aktier i Universalisolering Fredriksson AB

Vestum AB har förvärvat samtliga aktier i Universalisolering Fredriksson AB

Vestum AB har per den 26 oktober förvärvat samtliga aktier i Universalisolering Fredriksson AB. Företagsförmedling, genom Jesper Georgii-Hemming, var delaktiga som säljarnas rådgivare i försäljningsprocessen.

Universalisolering Fredriksson AB har, med det helägda dotterbolaget Sollentuna Isolering AB, har över 25 års erfarenhet av rör- och ventilationsisolering inom värme-, vatten- och sanitetsbranschen. Inom erbjudandet ingår värmeisolering, kondensisolering, brandisolering samt ljudisolering. Bland kunderna finns Bravida, Assemblin, Rörgruppen, VVS-Kraft Teknikservice, Gösta Schelin, med flera.

 – Med professionella parter på ömse sidor blev processen väldigt bra, konstaterar Jesper Georgii-Hemming, Företagsförmedlingen.

Vestum är en svensk förvärvsdriven koncern som består av en sammanhållen grupp av företag som kännetecknas av finansiell stabilitet, hållbara konkurrensfördelar och stark lokal förankring. Vestums investerings- och ägarfilosofi grundar sig i entreprenörskap och långsiktighet med en decentraliserad affärsmodell.

– Vestum kommer bli en utmärkt ägare för att tillsammans med tidigare ägare vidareutveckla verksamheterna mot nya mål, fortsätter Jesper Georgii-Hemming.

En del av utmaningen i denna process var att på ett gott sätt tillse minoritetsägares intressen, samt att samtidigt finna en bolagsmässig elegant lösning, vilket genomfördes till våra uppdragsgivares belåtenhet, avslutar Jesper.

Ditt team

Din sökning har inga resultat

Call Now Button