Planerar du att växa via förvärv eller vill du bara köpa ett företag?

Våra lokala transaktionsrådgivare ger dig möjlighet att hitta rätt objekt i hela landet, och i förekommande fall även i Norden. Vi tar ett övergripande ansvar och bistår dig med allt som rör förvärvet, såsom exempelvis indikativ värdering och avtalsförhandlingar. Vi ger dig finansiell information och anlitar de experter som krävs för till exempel juridik och revision. Vi garanterar att affären genomförs både professionellt och konfidentiellt. Förvärvsprocesserna är väldigt individuellt anpassade, varför vi föreslår att du kontaktar oss om du behöver hjälp med att förvärva ett företag.

När vi träffar en företagsägare som vill sälja, skapar vi en beskrivning över företaget tillsammans med säljaren. Vi presenterar affärsidé, ägarstruktur, fördelar med förvärvet, produkter och tjänster, kunder, leverantörer, marknad och ekonomisk information med mera. Vi försöker helt enkelt så kortfattat som möjligt beskriva det aktuella företaget så att du som köpare får en första inblick i företaget och kan bedöma om företaget är intressant att titta djupare på eller inte.

När företagsbeskrivningen är klar så lägger vi ut en anonym objektbeskrivning på vår hemsida under ”Företag till salu”.

Vi gör även ett anonymt utskick via mail till vår investerar-/köparregister för att uppmärksamma våra intressenter.

Du som köpare kan sedan anmäla ditt intresse av det aktuella företaget, antingen via vår hemsida eller genom direktkontakt med ansvarig företagsmäklare. Innan du får ta del av företagspresentationen, efter avstämning med företagsägaren, kommer vi be dig signera en sekretessförbindelse för att säkerställa att informationen och företagshemligheter som du får ta del av inte sprids vidare.

När du tagit del av företagspresentationen har du säkert en del djupare frågor och funderingar kring företaget. I denna fas är du välkommen att kontakta ansvarig företagsmäklare för att få ta del av t.ex. ekonomiska rapporter, kundstatistik, kundavtal med mera. Även frågor såsom prisförväntningar och andra överlåtelsevillkor kommer ofta på tal och du kanske till och med lämnar ett indikativt, ej bindande, bud på företaget.

Det kan även komma att ske inledande möten med ägarna för att t.ex. diskutera avsikten med förvärvet, diverse villkor och där intressenten och säljaren helt enkelt får lära känna varandra lite bättre.

I denna fas har du bestämt dig att du är intresserad av att förvärva företaget. När köpare och säljare är överens om villkoren upprättas ett s.k. Letter Of Intent (Avsiktsförklaring) i syfte att skapa ett ramverk för slutförhandlingar. Därefter går processen in i Due Diligence (Företagsbesiktning), som är en arbetsprocess och metod för att samla in och analysera ett företag inför företagsförvärvet.

När du sen är nöjd med det som framkommit vid företagsbesiktningen är det dags att ta fram ett slutligt överlåtelseavtal vilket alltid upprättas i samarbete med en advokat eller jurist för att säkerställa att allt som avtalats finns med i det slutliga avtalet. Här avtalas också tillträdesdatum för det officiella övertagandet.

Kontakta oss om du behöver hjälp med att förvärva ett företag. Vi besvarar gärna dina frågor.

Vi hjälper dig hitta lönsamma företag till salu.

företagsförmedlingen

Referenser

Cromocol växer inom materialprovning och kvalitetskontroll genom förvärv av Paper Test Equipment Sweden AB

Veosol Energi AB har förvärvats av PPAM Solkraft AB

Call Now Button