Hur går det till att sälja företag?

En försäljningsprocess kan delas in i tre faser, förberedelsefasen, försäljningsfasen och avslutsfasen. Vi kommer att gå igenom dessa faser för att ge dig en bra bild över processen, samt på vilket sätt våra mäklare kan underlätta försäljningen av just ditt företag.

Företagsförmedlingen är väl medvetna om att innan du bestämmer dig för att sälja ditt företag, finns det massor av frågor och funderingar. Våra erfarna transaktionsrådgivare står till ert förfogande för att hjälpa till att finna svaren och underlätta beslutsprocessen.

Vi rekommenderar att du lägger mycket tid på förberedelserna, då vi av erfarenhet vet att ordentliga förberedelser bidrar till en smidigare och enklare försäljning.
Inledningsvis framställer vi, i samarbete med dig som företagsledare, ett presentationsmaterial av ditt företag. 

Vi har stor erfarenhet av att lyfta fram relevant och värdefull information och vet vilken information en potentiell köpare efterfrågar. För att vi ska kunna framställa en presentation som ger en överskådlig och tydlig bild av ditt företagande behöver vi detaljerad information om ditt företag.

 

Anonym eller ”öppen” försäljning

Tillsammans resonerar vi oss fram till om försäljningen ska vara sekretessbelagd eller inte. Många företagsägare som vill sälja gör detta under sekretess. De som väljer att lägga ut sina företag under sekretess gör ofta detta för att inte distrahera kunder, leverantörer eller medarbetare i ett första skede i försäljningen.

Vilken typ av köpare önskar du?

Hur ska företaget drivas efter försäljningen? Vill du att företaget ska fortsätta drivas som tidigare? Vill du att en ny ägare ska prioritera tillväxt? Vill du att medarbetarna ska prioriteras och säkerställa att dessa får behålla sina jobb efter överlåtelsen? Vill du kanske vara med och återinvestera en del av köpeskillingen i köparbolaget? Våra transaktionsrådgivare går igenom detta i detalj med dig, för att vi ska kunna ta fram rätt köparintressenter. Självklart är dock valet av köpare ditt. Vi hjälper dig att utvärdera köparna och fungerar som ett bollplank i beslutet.

 

Intressentlista

I denna fas arbetar våra transaktionsrådgivare med att sondera marknaden efter potentiella köpare och tar fram en lista med potentiella intressenter som presenteras för dig. Efter ditt godkännande börjar våra transaktionsrådgivare att kontakta intressenterna på listan. Vid första kontakten använder vi oss av en neutral objektbeskrivning som inte nämner företagsnamn eller exakt var i Sverige bolaget är beläget. Om vi finner att intressenten är seriöst intresserad av en vidare dialog, ber vi intressenten underteckna ett sekretessavtal, och därefter förser vi intressenten med detaljerad information.

Indikativa bud

Våra transaktionsrådgivare för samtal med potentiella köpare och försöker relativt snabbt be om indikativa bud. Inte sällan vill intressenter komma och besöka dig och ditt företag vilket vi då genomför tillsammans. När vi ber om indikativa bud är det inte bara priset för aktierna vi är intresserade av, utan även information som t.ex. hur strukturen för förvärvet ska se ut, hur den nya ägaren ser på er roll i företaget framgent, har intressenten krav på återinvestering, hur avser köparen finansiera förvärvet, vad har köparen för vision med förvärvet etc. Denna information efterfrågar vi i syfte att tillsammans med dig kunna utvärdera de olika intressenterna. I detta skede är det vanligt att prisförhandlingarna påbörjas.

Due-diligence

När vi tillsammans med er valt ut en eller flera intressenter att gå vidare med bjuder vi in till due-diligence-processen. I det fall vi enbart går vidare med en intressent skriver vi ett LOI, där säljare och köpare avger en avsiktsförklaring. 

Avtal och förhandling

Våra transaktionsrådgivare vet vilken dokumentation som ska upprättas inför ett avslut och samarbetar med jurister, advokater och revisorer för att se till att alla avtal är rätt och riktiga och att vi ska uppnå optimala villkor vid förhandlingen med köparen. 

Tillträde

Våra transaktionsrådgivare är med dig under hela tillträdesfasen för att säkerställa att allt går rätt till.

Vi hjälper dig hitta rätt köpare för ditt företag.

företagsförmedlingen

Referenser

Cromocol växer inom materialprovning och kvalitetskontroll genom förvärv av Paper Test Equipment Sweden AB

Veosol Energi AB har förvärvats av PPAM Solkraft AB

Call Now Button