företagsförmedlingen

Våra tjänster

Företagsförmedlingen

Försäljningsuppdrag

Går du i tankarna om att sälja ditt företag? De flesta affärerna följer samma processer. Läs mer om de grundläggande delarna och en hel del andra viktiga saker att tänka på när du ska sälja ditt företag. 

Företagsförmedlingen

Köpuppdrag

Du vill hitta ett företag till rätt pris och genomföra ett köp på ett tryggt och smidigt sätt. Våra lokala företagsmäklare ger dig möjlighet att hitta objekt i hela landet, och även i Norden.

Vi tar ett övergripande ansvar och bistår dig med allt som rör förvärvet såsom exempelvis indikativ värdering och avtalsförhandlingar. Vi ger dig finansiell information och anlitar de experter som krävs för till exempel juridik och revision. Vi garanterar att affären genomförs både professionellt och konfidentiellt.

Företagsförmedlingen

Värdering

Vi har lång erfarenhet av att värdera onoterade företag inom en mängd olika branscher och för olika ändamål. Att värdera ett företag kräver en analys av företaget, både gällande den historiska ekonomiska informationen och framtida prognoser. Ägaren får delta i värderingsprocessen genom att inkomma med egna prognoser och intern information som har betydelse för värdering av företaget.

Företagsförmedlingen

Rådgivning

Vi stöttar och rådgiver både köpare och säljare i processen. Har du svårt att hitta svaret på en frågeställning? Vi hjälper dig framåt.

Call Now Button