Rebellion Capital har förvärvat Activa Service i Sverige AB

Rebellion Capital har förvärvat Activa Service i Sverige AB

Rebellion Capital AB har per den 11 april förvärvat aktierna i Activa Service AB, verksam inom ”Combined Service Management” vilket kan översättas till samsynkning av tjänster inom städ- och service. Säljarens rådgivare i processen var Johan Gabrielsson, Företagsförmedlingen.

Activa Service i Sverige AB erbjuder en helhetslösning inom företagsservice och tillhandahåller en bred palett av tjänster med stort kundfokus. De ser lönsam verksamhetsnytta i att tänka helhet och trivsel. Tjänster som Bolaget erbjuder är bland annat lokalvård, receptionstjänster, fönsterputs, konferensservice, entré- och mattvård, posthantering, snöröjning, gräsklippning med mera. Städtjänster utgör ca 80 % av verksamheten.

Samsynkning av tjänster gör att Bolaget kan hjälpa sina kunder att fokusera på sin kärnverksamhet, samtidigt som Bolaget kan ta servicegreppet som skapar skillnad på nedersta raden. Kunderna har alltid en personlig kontakt som arbetar nära kunderna och aktivt utvecklar samarbetet.

Kundregistret innehåller ca 120 aktiva kunder och majoriteten av kunderna finns i Stockholm/Mälardalen. Antal anställda är ca 100 st. samt ytterligare extrapersonal på timtid.

Rebellion Capital investerar i första hand i bolag inom infrastruktur, nischad handel och tillverkning. En avgörande faktor för en investering är att bolaget har haft en stabil finansiell utveckling. Ambitionen och viljan är att Rebellion Capital ska äga bolagen i en lång tid framöver. De förvärvade bolagen ska fortsättas att drivas på samma sätt som tidigare och under samma varumärke. Det är Rebellions övertygelse att entreprenörerna själva är bäst lämpade att sköta den dagliga verksamheten.

Koncernen äger 11 företag, har en total omsättning på ca 583 Mkr och ca 220 anställda medarbetare.

Johan Gabrielsson, transaktionsrådgivare, kommenterar processen så här:

Tack vare goda förberedelser, motiverade och kompetenta parter så kunde vi hålla en väldefinierad säljprocess tillsammans med mig och teamet på Företagsförmedlingens Stockholmskontor. Säljare och köpare kunde efter en mycket grundlig bedömning gemensamt fatta de beslut som ledde till den finansiellt logiska affären. Det är mycket glädjande att kunna vara en del av denna process och få fördjupad kunskap kring parternas bedömningsgrunder, samt addera kompetenta människor till vårt nätverk

Fr.v. Johan Gabrielsson (Företagsförmedlingen), Daniel De Oliveira (Activa Service), Jesper Olsen (Rebellion Capital), Philip Wahlgren (Rebellion Capital) och Amin Omrani (Rebellion Capital).

Ditt team

Johan Gabrielsson

Företagsmäklare

070-602 22 66
johan.gabrielsson@ffkf.se
Call Now Button