Nordic Roadways har förvärvat Br. Sandhs Entreprenad AB

Nordic Roadways har förvärvat Br. Sandhs Entreprenad AB

Företagsförmedlingen, via Andreas Arnewid och Jonas Hultgren, var säljarens rådgivare när Nordic Roadways AB förvärvade Br. Sandhs Entreprenad AB (”Sandhs”) inklusive Varbergs Anläggningsservice AB och övriga koncernbolag. Koncernen hade en sammanlagd omsättning per 2021 på 300 Mkr med en EBIT på 19 Mkr.

Sandhs som koncern har ca 70 anställda och utför markentreprenader med hög kvalitet som t.ex. väg, grundläggning, vatten/avlopp, el, fiberdragning och dränering. Genom Varbergs Anläggningsservice AB utför Bolaget även markentreprenader som t.ex. trädgårds- och parkkonstruktion, lekplatser mm.

Bolaget har under sina verksamma år byggt upp stabila och långsiktiga relationer med sina kunder. Bland kunderna återfinns flertalet offentliga verksamheter samt privata, väletablerade företag. Den geografiska marknaden omfattar främst områden runt Kinna och Varberg där Bolagen har sina säten. Bolaget arbetar dock även i andra delar av landet genom uppdrag för kunder.

Verksamheterna bedrivs i egenägda fastigheter belägna i Kinna och Varberg.

-Det har varit ett sant nöje och ett hedersuppdrag att få bistå bröderna Christer och Börje Sandh som tillsammans har flera decenniers erfarenhet i entreprenadbranschen, varav 40 år i egen regi. De kommer fortsatt vara verksamma och operativa i verksamheten men nu också vara en del av ett större sammanhang tillsammans med Nordic Roadways AB, säger Andreas Arnewid,

Företagsförmedlingen. Nordic Roadways AB förvärvar och utvecklar samhällsviktiga företag som bygger och underhåller Sveriges infrastruktur. Bolagets förvärvsstrategi är att ta vara på kraften och kulturen i det bolag som förvärvas, samtidigt som de moderniserar och växlar upp. Bolaget brinner för att utveckla företag och potential.

Ditt team

Andreas Leben Arnewid

Företagsmäklare

073-448 61 03
andreas.arnewid@ffkf.se

Jonas Hultgren

Företagsmäklare

073-941 47 60
jonas.hultgren@ffkf.se
Call Now Button