Konsultföretaget KMV Forum AB får ny ägare i Norconsult AB

Konsultföretaget KMV Forum AB får ny ägare i Norconsult AB

Konsultföretaget KMV Forum AB har sålts till ett av Nordens ledande teknikkonsultföretag Norconsult AB.

KMV Forum AB är ett konsultföretag specialiserat på kulturmiljö- och kulturarvsrelaterade samhällsutvecklingsprojekt. Verksamheten utgörs av konsultuppdrag inom utredning och framtagande av strategier, analyser och planeringsunderlag i samband med lokala, regionala eller nationella utvecklingsprojekt inom olika politikområden. Främst infrastruktur- och samhällsplanering men också energi- och besöksnäringar samt kulturella och sociala områden.

Bolagets kunder består av centrala och regionala myndigheter, kommuner, privata aktörer såsom konsultföretag, samhällsutvecklare och förvaltare, fastighetsbolag och byggföretag. Bolaget har haft uppskattningsvis 220 kunder inom 360 projekt på 15 år.

Norconsults fokus är att sälja kvalificerade arkitekt-, miljö- och tekniska konsulttjänster inom samhällsbyggnadssektorn. Bolaget med huvudkontor i Norge är medarbetarägt och omsätter ca NOK 7 mdr samt har drygt 3 500 medarbetare i främst Norden.

KMV Forums hittillsvarande ägare och grundare, Mia Björckebaum, har verkat inom branschen i över 20 år och har planerat väl för ett ägarskifte. För att genomföra försäljningen av bolaget engagerade hon Företagsförmedlingen i Stockholm. Inför försäljningen betonade Mia att hon känner stort ansvar för de anställda. Det var viktigt att köparen behåller organisationen och ville fortsätta verksamheten med nuvarande inriktning.

Under processens gång har flertalet intressenter fört diskussioner med Företags-förmedlingen och bolagets ägare. Efter budgivning och noga övervägande föll valet att sälja till Nordens ledande teknikkonsultbolag, Norconsult AB. Mia Björckebaum ser fram emot att få Norconsult som aktiva ägare.

-KMV Forum har haft en stark utveckling de senaste åren och vi ser fortsatt mycket ljust på framtiden. Vi och Norconsult har samma syn på marknaden och nu kommer vi tillsammans kunna dra nytta av den affärskultur och det kunnande vi har byggt upp inom KMV Forum, konstaterar Mia.

-Vi sökte en ny ägare som kan hjälpa oss att hantera den tillväxtagenda bolaget har. För oss är detta en mycket bra affär och jag uppskattar den smidiga och professionella hanteringen av säljprocessen som Företagsförmedlingen hjälpt oss med. Carl Erik Sars och David Hedlund förstod vår situation och vad vi sökte. Deras hantering av processen möjliggjorde att vi kunde fokusera på den dagliga driften vilket resulterat i bästa möjliga utfall. Det har varit ett mycket bra samarbete, fortsätter Mia.

Norconsults ansvarige, Anna-Jeanette Larnelius, kommenterar affären så här;

-Vi är mycket nöjda med att genomföra denna affär. KMV Forum är ett fint och välskött bolag med utvecklingspotential och vi har fått ett gott intryck av ledningen och kulturen i bolaget. KMV Forum har gedigen erfarenhet av branschen och vi tror oss tillsammans med ledning och anställda kunna utveckla erbjudandet så att Norconsult blir en ledande aktör på marknaden för kulturmiljö- och kulturarvsrelaterade samhällsutvecklingsprojekt. Genom-förandet av affären har gått smidigt och vi som köpare tycker samarbetet med Företagsförmedlingen har fungerat utmärkt. Processen har löpt på bra, varit välstrukturerad och fokuserat på affärens genomförande.

-Vi är glada att i detta fall kunnat bidra till en konstruktiv affärslösning som fungerar bra för bägge parter. Tack vare köparens och säljarens pragmatiska inställning och fokus på genomförande så kunde processen slutföras enligt uppställda mål, kommenterar David Hedlund och Carl Erik Sars, projektledare på Företagsförmedlingen.

Fr.v: Carl Erik Sars, Företagsförmedlingen, A-J Larnelius, Vice VD konsultchef Norconsult Sverige, Mia Björckebaum, KMV Forum AB, Ljot Strömsäng, VD Norconsult Sverige

Ditt team

David Hedlund

Företagsmäklare

070-934 92 99
david.hedlund@ffkf.se

Carl Erik Sars

Företagsmäklare

070-743 22 13
carlerik.sars@ffkf.se
Call Now Button