Företagsförmedlingen agerar rådgivare när Jetpak förvärvar BudAB

Företagsförmedlingen agerar rådgivare när Jetpak förvärvar BudAB

Jetpak Top Holding AB (publ) har genom sitt dotterbolag Jetpak Group AB idag förvärvat samtliga aktier i det svenska bud- och distributions-bolaget BudAB AB. Säljarens rådgivare i processen var Johan Gabrielsson, Företagsförmedlingen.

BudAB, har sin bas vid Arlandastad-Stockholm och verksamheten bygger på bud- och distributionstransporter huvudsakligen i Stockholms- och Mälardalsområdet, inklusive logistikhantering på Arlanda flygplats. BudAB hade en nettoomsättning under räkenskapsåret 2022 uppgående till 53,9 MSEK med ett rörelseresultat uppgående till 6,2 MSEK, motsvarande en vinstmarginal på 11,5 %.

Förvärvet av BudAB innebär ytterligare ett viktigt steg att säkerställa Jetpaks framtida tillväxt och strategiska position i Sverige och Norden.

-BudAB har positionerat sig som en stark aktör inom expresslogistik i Mälardalen och med verksamhet på Arlanda, som är en av de viktigaste logistikhubbarna i Norden.  Vi har redan satt en plan för hur vi ska kunna dra nytta av varandras produktutbud så att den sammanlagda omsättningen och resultaten ska kunna accelereras under kommande år. Jag är därför glad att nu kunna välkomna BudAB till Jetpakfamiljen”, säger Jetpaks VD Kenneth Marx.

Företagsförmedling fick uppdraget efter att säljaren försökt sälja verksamheten under 4 år via en annan rådgivare. Johan Gabrielsson tillsammans med biträdande företagsmäklare Sofia Beuschel, är mycket stolta över att kunnat bistå säljaren och på kort tid nå framgång.

-Tack vare goda förberedelser, motiverade och mycket kompetenta parter så kunde vi hålla en väldefinierad säljprocess tillsammans med mig och teamet på Företagsförmedlingens Stockholmskontor. Säljare och köpare kunde efter en mycket grundlig bedömning gemensamt fatta de beslut som ledde till den finansiellt logiska affären.  Det är mycket glädjande att kunna vara en del av denna process och få fördjupad kunskap kring parternas bedömningsgrunder, samt addera kompetenta människor till vårt nätverk, säger Johan Gabrielsson, Företagsförmedlingen.

För ytterligare information, https://jetpakgroup.com/nyheter/jetpak-forvarvar-budab-for-initialt-248-miljoner/  

Fr.v. Johan Gabrielsson (Företagsförmedlingen), Kenneth Marx (Jetpak), Perry Högström (BudAB) och Peggie Jutwreten (BudAB).

Ditt team

Sofia Beuschel

Biträdande Företagsmäklare

070-467 58 79
sofia.beuschel@ffkf.se

Johan Gabrielsson

Företagsmäklare

070-602 22 66
johan.gabrielsson@ffkf.se
Call Now Button