Hjo Installation har förvärvat SweTech Norr AB, specialist inom teknisk isolering

Hjo Installation

Hjo Installation har förvärvat SweTech Norr AB, specialist inom teknisk isolering

Hjo Installation har förvärvat SweTech Norr AB vilka är specialister inom teknisk isolering med främst Norr- och Västerbotten som geografisk marknad. Slutkunderna återfinns främst inom industrin men även kommuner i form av lägenheter, offentliga byggnader.

SweTech Norr AB omsatte ca 71,8  mkr med ett EBIT på ca 10,8  mkr per 2022 på 26 anställda medarbetare.  Bolaget erbjuder även tjänster inom t.ex. VS-rör, industrirör, processrör, cisterner, kanaler, fläktar, pannor, ventilationsisolering och montage med mera. Bolaget agerar till stor del underentreprenörer till företag som Bravida, Umia, Lindbäcks Bygg, Caverion och Gunnar Karlsen AB för att nämna några. Bolaget utför även arbeten direkt till slutkunderna som t.ex. LKAB och Boliden.

Hjo Installation Invest AB mål är att genom förvärv och organisk tillväxt skapa en stark grupp av installationsföretag, med geografisk närhet till varandra, där de lokala ledarna får stort inflytande för både sin egen region och helheten i koncernen.

Företagsförmedlingen, genom Andreas Leben Arnewid och Jonas Hultgren, var delaktiga som säljarens rådgivare i processen.

Ditt team

Andreas Leben Arnewid

Företagsmäklare

073-448 61 03
andreas.arnewid@ffkf.se

Jonas Hultgren

Företagsmäklare

073-941 47 60
jonas.hultgren@ffkf.se
Call Now Button