Företagsförmedlingen var rådgivare när Bellman Group förvärvade Varbergs Grävteknik AB

Företagsförmedlingen var rådgivare när Bellman Group förvärvade Varbergs Grävteknik AB

Företagsförmedlingen, genom Jonas Hultgren och Andreas Leben Arnewid, var säljarens rådgivare i processen när Bellman Group förvärvade Varbergs Grävteknik AB, verksamma inom sortering, krossning, återvinning samt mark- och anläggningsarbeten. Projekten sträcker sig från mer omfattande infrastrukturprojekt till mindre anläggningsarbeten.

Varbergs Grävteknik har cirka 20 anställda och merparten av verksamheten bedrivs med egna resurser. Räkenskapsåret 2021/22 omsatte Varbergs Grävteknik 71,3 MSEK med ett EBITA-resultat om 9,7 MSEK.  Bolagets geografiska marknad sträcker sig från Halland till Göteborg med kunder så som bygg- och anläggningsföretag,  kommuner och myndigheter

– Genom förvärvet av Varbergs Grävteknik stärker Bellman Group sin närvaro i västra Sverige, en region med ett stort behov av utbyggd infrastruktur och logistikfastigheter. Vi känner Mathias Gustafson sedan tidigare och är mycket glada över att Varbergs Grävteknik vill ansluta till gruppen. Att samarbeta med Varbergs Grävteknik, främst från Norrvidinges, Samgrävs och Ivarssons sida, ser vi som mycket positivt, säger Magnus Persson, VD Bellman Group.

Varbergs Grävteknik, som ägs av Mathias Gustafson, kommer att ingå i Bellman Groups affärsområde Syd.

– Att bli delägare i Bellman Group och fortsätta driva Varbergs Grävteknik i ett större sammanhang känns väldigt roligt och spännande. Jag är övertygad om att vi kommer att kunna expandera snabbare genom att utöka vårt kunderbjudande tillsammans med kollegorna i Bellman Group, säger Mathias Gustafson, VD Varbergs Grävteknik.

-Det har varit en förmån att få bistå Mathias Gustafson genom försäljningsprocessen och vi är glada att vi kunnat bidra till en bra matchning där tidigare ägares kompetens i kombination med den nya ägaren kommer att bidra till en fortsatt stark tillväxtresa. Tack vare stort engagemang och bra dialog mellan säljare och köpare har processen varit effektiv och smidig, säger Jonas Hultgren, Företagsförmedlingen.

Ditt team

Andreas Leben Arnewid

Företagsmäklare

073-448 61 03
andreas.arnewid@ffkf.se

Jonas Hultgren

Företagsmäklare

073-941 47 60
jonas.hultgren@ffkf.se
Call Now Button