ESI Holding AB har förvärvat behandlingshemmet Tallgården

ESI Holding AB har förvärvat behandlingshemmet Tallgården

Tallgården har förvärvats av ESI Holding AB. Företagsförmedlingen genom Peter Henningsson var säljarens rådgivare i processen.

Tallgården bedriver vårdhem belägen i egna fastigheter. 

Klienterna återfinns främst i södra Sverige. Bolagets värdegrund innehåller ett antal grundvärden, en vision och vissa handlingsprinciper som ska fungera normerande. Bolagets grundvärden är respekt, välbefinnande och professionalitet.

De behandlingsmetoder som Bolaget använder är KBT, MI, återfallsprevention och lösningsfokuserad terapi, och bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Bolaget utför även neuropsykologiska utredningar.

Bolaget har i dagsläget ca 20 anställda medarbetare med arbetstid motsvarande ca 17 heltidstjänster. Utöver de anställda medarbetarna har Bolaget även samarbete med psykolog och KBT-terapeut. Verksamheten leds av en anställd verksamhetschef och biträdande föreståndare.

 

Ditt team

Peter Henningsson

Företagsmäklare

073-380 07 65
peter.henningsson@ffkf.se
Call Now Button