Bellman Group förvärvar Börje Holmgrens Åkeri AB

Bellman Group förvärvar Börje Holmgrens Åkeri AB

Bellman Group har idag tecknat avtal om förvärv av Börje Holmgrens Åkeri AB, ett företag med bas i Björklinge utanför Uppsala som utför alla typer av markentreprenader inom väg, grundläggning, vatten, avlopp och dränering. Bolaget är främst verksamt i Mälardalen, från Gävle i norr till norra Storstockholm med omnejd. Företagsförmedlingen, genom Carl Erik Sars och David Hedlund, var delaktiga som säljarens rådgivare i processen.

Holmgrens Åkeri har cirka 40 anställda och merparten av verksamheten bedrivs med egna resurser. Räkenskapsåret 2020/21 omsatte Holmgrens 101,9 MSEK med ett EBITDA resultat om 19,5 MSEK.

-Genom förvärvet av Holmgrens Åkeri stärker Bellman Group sin närvaro i Mälardalen, en expansiv region med behov av nybyggnation av bostäder, infrastruktur samt logistikfastigheter. Vi känner Stefan Holmgren sen länge och är mycket glada över att Holmgrens Åkeri vill ansluta till gruppen. Att samarbeta med Holmgrens Åkeri, främst från Uppländska och VSM:s sida ser vi som mycket positivt, säger Magnus Persson, VD Bellman Group Holmgrens Åkeri, som ägs av Stefan Holmgren, kommer utgöra ett eget segment i Bellman Group AB.

-Att bli delägare i Bellman Group och fortsätta driva Holmgrens Åkeri i ett större sammanhang känns väldigt roligt och spännande. Jag är övertygad om att vi kommer att kunna expandera snabbare genom att utöka vårt kunderbjudande tillsammans med kollegorna i Bellman Group, säger Stefan Holmgren, VD Börje Holmgrens Åkeri AB.

Bellman Group är en anläggningskoncern som verkar inom bergsprängning, schakt, transport och hantering av massor i Sverige. Under 2021 omsatte koncernen ca 2,9 miljarder kronor. Bellman Group, med huvudkontor i Solna, har cirka 600 anställda och omkring 1300 underentreprenörer. Moderbolagets företagsobligation är noterad på Nasdaq Stockholm. Bellman Group är en koncern i stark tillväxt med en uttalad förvärvsstrategi.

-Genomförandet av affären har gått smidigt och samarbetet mellan parterna och deras rådgivare har fungerat utmärkt. Det har lett till att processen har löpt på bra, varit välstrukturerad och fokuserad på affärens genomförande. Vi är glada att i detta fall kunnat bidra till en konstruktiv affärslösning som fungerar bra för bägge parter. Tack vare köparens och säljarens pragmatiska inställning och fokus på genomförande så kunde processen slutföras enligt uppställda mål, kommenterar Carl Erik Sars och David Hedlund, transaktionsrådgivare på Företagsförmedlingen.

Fr.v. Carl Erik Sars (Företagsförmedlingen), Roger Axelsson (CFO Bellman Group), Stefan Holmgren (Börje Holmgrens Åkeri AB), Håkan Lind (Vice VD Bellman Group), David Hedlund (Företagsförmedlingen)

Ditt team

David Hedlund

Företagsmäklare

070-934 92 99
david.hedlund@ffkf.se

Carl Erik Sars

Företagsmäklare

070-743 22 13
carlerik.sars@ffkf.se
Call Now Button