Tillverkning & försäljning av mindre fritids- och bastustugor

Region: Norr

Bransch:

Omsättning: 10-20 mkr

Företagsförmedlingen har fått uppdraget att förmedla ett företag inom träindustrin med tillverkning och försäljning av mindre fritids- och bastustugor, garage, förråd, carports och grillplatser. Bolagets samlade erfarenheter och kunskaper har format dagens modellprogram till ett av marknadens bredaste och det finns stor tillväxtpotential i nuvarande verksamhet. Bolaget är beläget i Norra Sverige.

Verksamhet

Bolaget har i dagsläget 30 olika modeller av stugor i sitt utbud, med storlek från 4 m2 upp till 24 m2. Under de senaste åren har Bolaget gjort stora satsningar på utveckling av större stugor med glaspartier då efterfrågan på dessa typer av stugor har ökat under de senaste åren. Bolaget har även lagt stora resurser på utveckling av sin hemsida och webbshop.

Verksamheten bedrivs från en egen produktionsfastighet med en tomtareal på totalt 10 349 m2 och en lokalyta på ca 1 760 m2. Lokalerna är väl anpassad för verksamheten och har genomgått flertalet renoveringar de senaste åren.

Beställ PM

Kunder

Bolagets kunder består nästan uteslutande av privatpersoner där ca 70 % finns söder om Dalälven. Resterande 30 % av kunderna återfinns i övriga Sverige samt i länder runt om i Europa.

Bolaget har flertalet kunder i Stockholm, Göteborg samt andra storstäder runt om i Sverige.

Varför är detta ett bra förvärv?

  • Verksamheten har stor tillväxtpotential med nuvarande produktsortiment genom bearbetning av nya marknader eller genom att utöka produktsortimentet på befintliga marknader.
  • Bolaget erbjuder en hög tillgänglighet och flexibilitet och lyhörda för kundernas behov i utvecklingen av stugmodellerna.
  • Bolagets långa erfarenhet som konstruktör och tillverkare av stugor och det goda renommé som Bolaget har i branschen, har resulterat i många förfrågningar att tillverka andra typer av byggnader.
företagsförmedlningen

Ditt team

Din sökning har inga resultat

Call Now Button