Verksamhet inom rörisolering och brandtätning

Region: Stockholm

Omsättning: 19-22 mkr

Företagsförmedlingen har uppdraget att förmedla en verksamhet inom teknisk isolering, främst isoleringsarbeten. Bolaget erbjuder även ventilationsrengöring, brandtätning, sanering samt plattsättning.

Det breda tjänsteutbudet medför en högre stabilitet i verksamheten och lägre konjunkturkänslighet.

 

Verksamheten

Bolaget bedriver verksamhet inom teknisk isolering och erbjuder isolering av rör och ventilationskanaler, brandtätning, ventilationsrengöring, asbestsanering och plattsättning.

Bolagets breda maskinpark medför att de kan erbjuda sina kunder en variation av tjänster. Isoleringsarbeten utgör den största delen av Bolagets verksamhet och står för ca 80 % av omsättningen.

Med rätt ägare finns det stora möjligheter att utveckla Bolaget och verksamheten dels på befintlig marknad och affärsområden, men även på nya marknader.

Bolaget har 11 st. anställda medarbetare exkl. ägarna varav 2 st. arbetsledare. Medarbetarna är fördelade på arbetsområdena isoleringsmontörer, ventilationsrengöring, plattsättning, rivning, sanering med mera.

Beställ PM

Kunder & marknad

Bolagets geografiska marknad omfattar hela Storstockholm. Efterfrågan på Bolagets tjänster följer i stort efterfrågan på tjänster inom VVS samt byggindustrin.

Kunderna återfinns främst inom VVS branschen, byggbranschen och bland industriföretag. Bolaget har i dagsläget ca 40 kunder i sin kundstock. Bolaget ska vara lyhörda för kundernas behov och önskemål och kontinuerligt utveckla sina tjänster därefter.

Bolagets breda tjänsteutbud inom olika affärsområden bidrar till en lägre känslighet för konjunktursvängningar.

Varför är detta ett bra förvärv?

Bolagets geografiska marknad omfattar hela Storstockholm.

Efterfrågan på Bolagets tjänster följer i stort efterfrågan på tjänster inom VVS samt byggindustrin.

Bolagets breda tjänsteutbud inom olika affärsområden bidrar till en lägre känslighet för konjunktursvängningar.

företagsförmedlningen

Ekonomi

 Bolagets omsättning har under senaste åren uppgått till mellan 18-22 mkr med bra resultat.

Ditt team

Jesper Georgii-Hemming

Företagsmäklare

070-723 03 47
jesper.gh@ffkf.se

Christian Jacobi

Affärsstöd

070-246 72 74
christian.jacobi@ffkf.se
Call Now Button