Verksamhet inom plåtslageri & uppförande av hallbyggnader

Region: Mellersta

Omsättning: 100-130 mkr

Företagsförmedling har fått uppdraget att förmedla en verksamhet inom konstruktion med fokus på byggnadsplåtslageri, uppförande av hallbyggnader och service m.m. Den geografiska marknaden omfattar mellersta Sverige.

Verksamhet

Verksamheten ska omfatta allt från projektering till färdig byggnad med långsiktig kompetensförsörjning. 

Beställ PM

Kunder

Bolagets kunder består av ett brett omfång av företag verksamma inom både det privata och offentliga som t.ex. byggföretag, industriföretag och kommuner. Genom mer aktiv bearbetning av nya och befintliga kunder finns det stora möjligheter att ytterligare öka marknadsandelarna

Medarbetare

I dagsläget har Bolaget 50 tillsvidareanställda medarbetare. Samtliga medarbetare har en hög servicenivå samtidigt som miljö och hållbarhet genomsyrar deras sätt att arbeta.

företagsförmedlningen

Maskinpark

Bolagets maskinpark består av kranbilar, bruksbilar, släp samt lastbilar i varierande storlek och behörighetskrav.

Varför är detta ett bra förvärv?

  • Bolagets medarbetare är engagerade, kompetenta samt agerar utifrån högsta miljö och hållbarhetsstandard. FR2000, Nordcert, Incert Byggnadsplåt.
  • Bolaget arbetar inom tre fokusområden vilket är fördelaktigt när orderingången minskar inom ett område så kan personalen omfördelas till de andra arbetsområdena.
  • Bolaget kan erbjuda en helhet i form av plåtslageri och hallbyggnation, vilket många kunder efterfrågar.

Ditt team

Katarina Bogardi

Affärsstöd

070-609 10 33
katarina.bogardi@ffkf.se
Call Now Button