Sälja företag

Hur går det till att sälja företag?

Går du i tankarna om att sälja ditt företag? De flesta affärerna följer samma processer och i den här artikeln kommer vi att gå igenom de grundläggande delarna och en hel del andra viktiga saker att tänka på när du ska sälja ditt företag. Det finns många regler att följa och mycket att hålla koll på.

Våra mäklare har lång erfarenhet av att sälja företag och när du vänder dig till oss bistår vi med allt vad försäljningen av företaget innebär så som exempelvis värdering, budgivningsprocess, avtalsförhandling etcetera. Vi presenterar ditt företag på bästa sätt och sköter naturligtvis processen på ett strukturerat och konfidentiellt sätt.

Tack vare vårt unika och breda kontaktnät med lokala förankringar ger vi dig möjlighet att hitta intressenter såväl lokalt, nationellt som internationellt när du ska sälja ditt företag. Vi letar aktivt efter att hitta köpare till de objekt vi arbetar med, och i vårt matchningssystem finns cirka 1000 företag och investerare som har “flaggat” intresse för att göra förvärv om tillfället och övriga förutsättningar är rätt.

Så när du är redo att sälja ditt företag, är vi redo att hjälpa dig till en lyckad affär.

Sälja ditt företag - En 3-stegsprocess

En Försäljningsprocess kan delas in i tre faser, förberedelsefasen, försäljningsfasen och avslutsfasen. Vi kommer att gå igenom dessa i tur och ordning för att ge dig en bra bild för hur en process kan komma att se ut när man ska sälja ett företag och på vilket sätt våra mäklare kan underlätta försäljningen av just ditt företag

1. Förberedelsefasen

Förberedelse och analys

Innan du bestämmer dig för att lägga ut ditt företag till salu finns det en del saker som du behöver tänka på och en del saker som du måste förbereda. Här kommer en snabb genomgång över det du kan behöver förbereda innan du lägger ut ditt företag på marknaden. Om du gör detta steg ordentligt kommer de båda nästkommande steg gå snabbare och vara enklare, vi rekommenderar därför att du lägger mycket tid på förberedelserna.

I förberedelsefasen framställer Företagsförmedlingen, i samarbete med dig ett presentationsmaterial av ditt företag och verksamhet. Vi har stor erfarenhet av vilken information som potentiella köpare behöver för att i ett första skede kunna avgöra om ditt företag är intressant för dem. Detta sparar mycket tid senare i försäljningsprocessen. Här krävs det dock att du som ägare tillhandhåller oss så bra information som möjligt för att vi ska kunna framställa en presentation som ger en överskådlig men tydlig bild av ditt företag och verksamhet.

Anonym eller ”öppen” försäljning

När du ska sälja ditt företag behöver du också fundera på om du vill att försäljningen ska vara sekretessbelagd eller inte. Många som lägger ut sina företag till salu gör detta under sekretess, dvs att potentiella köpare måste underteckna en sekretessförbindelse innan de får ta del av information. De som väljer att lägga ut sina företag under sekretess gör ofta detta för att inte distrahera kunder, leverantörer eller medarbetare i ett första skede i försäljningen.

Vad du väljer beror helt på hur du tror att dessa parter kommer att reagera och vad du tror fungerar bäst för just ditt företag. Vi har sålt många olika företag under våra år i branschen och har stor erfarenhet om vad som lämpar sig bäst för olika företag och under olika förutsättningar.

Vad är din företagsvision?

När du planerar att sälja ditt företag finns det mer än bara pengar som du måste fundera på. Vad vill du ska hända med ditt företag i framtiden? Vill du att företaget ska fortsätta drivas som tidigare? Vill du att ny ägare ska prioritera tillväxt? Vill du att medarbetarna ska prioriteras och säkerställa att dessa får behålla sina jobb efter överlåtelsen?

För att kunna välja rätt köpare måste du ha tänkt igenom det här steget noga. Genom att prata med oss på Företagsförmedlingen om din vision och prioriteringar kan vi hjälpa dig att hitta en bra köpare till ditt företag. Självklart är dock valet av köpare ditt. Vi hjälper dig att utvärdera köparna och fungerar som ett bollplank i beslutet.

Ordning och reda

Innan du kan övertyga någon om att köpa ditt företag måste du kunna visa för köparen exakt vad det är han/hon kommer att köpa. Du behöver därför ha ordning på din bokföring och samla alla viktiga dokument för att enkelt ge en potentiell köpare en bra överblick över ditt företag. Det är också bra om du kan kapa bort onödiga utgifter och optimera lönsamheten då detta kommer att göra så att ditt företag ser mer attraktivt ut för en köpare. Du bör också se över eventuella avtal med kunder och leverantörer för att försäkra köparen om en smidig överlåtelse.

Att ha ordning och reda i sin bokföring, avtal och dokumentation skapar förtroende hos din köpare vilket är viktigt när du ska sälja ditt företag. För att våra mäklare ska kunna hjälpa dig på bästa sätt måste de få se hela ditt företag, inte bara det positiva.

 

2. Försäljningsfasen

Marknadsanalys

Nu är vi framme vid punkten när du ska sälja ditt företag och för att kunna sälja något behöver du köpare. Det kan tyckas uppenbart men det är faktiskt många som försöker sälja sina företag utan att riktigt veta var de ska hitta sina köpare. Här hjälper våra mäklare till att sondera marknaden efter potentiella köpare och även med att kontakta eventuella kunder och leverantörer som kan tänkas vara intresserade av att köpa ditt företag. Vi kan också hjälpa till att kontakta dina konkurrenter då det ofta finns företag som vill överta din marknadsandel och därför kan vara benägna att betala bra för ditt företag.

Företagsförmedlingen har även ett eget köparregister innehållande över 1 000 potentiella köpare. Samtliga köpare har en investeringsprofil som matchas mot vårt register med företag till salu. I denna fas måste du även välja om du vill att våra mäklare ska kontakta ett antal utvalda aktörer eller om du vill att vi går ut brett på marknaden med försäljningen.

Första mötet

Du bör alltid ha ett fysiskt möte med köparen innan du skriver på något. Det är helt enkelt inte samma sak att prata över telefon som att faktiskt mötas. Under de första mötena är det viktigt att du inte ger ut för mycket information. Det är inte säkert att det är den köparen du till slut kommer sälja ditt företag till.

Våra mäklare närvarar självklart vid mötet med potentiella köpare och håller i olika frågeställningar, förhandlingar och efterfrågad dokumentation. Vi hjälper även till med att upprätta ett sekretessavtal som gäller mellan dig och din potentiella köpare. Det innebär att köparen inte får sprida vidare den information som han/hon får ta del av under köpprocessen i det fall köpet inte genomförs.

Ta god tid på dig

Ett företag till salu skall aldrig stressa igenom en försäljningsprocess. Om du har för bråttom under förhandlingarna kan det hända att du inte får betalt det ditt företag faktiskt är värt. Det kan också bli problem i överlåtelsen om det finns information som du glömt i brådskan. Det blir helt enkelt inte bra och därför rekommenderar vi alltid att du avsätter mer tid än vad du beräknat. På så sätt behöver du aldrig känna att du har bråttom och måste få företaget sålt omedelbart. Våra mäklare gör alltid en tidsplan med en uppskattning gällande hur lång tid de olika faserna i försäljningsprocessen kommer att ta.

Lås dig inte

När du ska sälja ditt företag och det väl ligger ute på marknaden kommer du ofta hitta mer än en potentiell köpare. Det är precis därför du inte bör låsa dig vid en enda köpare. Genom att bjuda in flera potentiella köpare i förhandlingarna kan du pressa upp priset och du får dessutom möjlighet att hitta den perfekta köparen för ditt företag. Det är inte alltid den första köparen är den bästa köparen.

 

3. Avslutningsfas

Fördjupade kontakterNu är försäljningen klar men arbetet är inte över än. Innan ditt arbete med företaget är helt klart bör du se till att överlämningen fungerar och att inga problem uppstår. Våra mäklare vet vilken dokumentation som ska upprättas inför ett avslut och samarbetar med jurister, advokater och revisorer för att se till att alla avtal är rätt och riktiga. Vi kommer nu gå igenom ett antal saker som du behöver tänka på efter det att du sålt ditt företag.

Skatt

När du sålt ditt företag ska du betala skatt på den vinst du har gjort vid försäljningen. Inom detta område är våra mäklare behjälpliga i kontakt med skattekompetens för att hitta den bästa lösningen för dig. Inget företag är det andra likt och det har betydelse för beskattningen om du valt att genomföra försäljningen privat eller via ett ägarbolag. En väl genomtänkt försäljningsstruktur kan ge skattefördelar.

Tillträde

Förhandlingar och avslutTrots att allt har planerats till punkt och pricka inför tillträdet av den nya ägaren kan det fortfarande uppstå problem efter tillträdet. Många som säljer sitt företag upprättar en överenskommelse med den nya ägaren gällande att säljaren ska finnas tillgänglig under en övergångsperiod för att ytterligare underlätta för den nya köparen i kontakt med kunder, leverantörer och medarbetare.

När du ser att processen går bra och att ditt företag flyter på kan du dra dig bort allt mer. Du har precis sålt ditt företag och tjänat bra med pengar! Vårt arbete är nu slut och vi gratulerar dig för en lyckad affär. Vad du nu gör är helt upp till dig.

När du har sålt ditt företag

Tillträde och placeringAffären är nu avslutad. Och även om de flesta affärer följer samma process så är alla företag och företagsägare unika och det finns inga standardlösningar. Efter avslutat försäljning så innebär överlåtelsen sannolikt nya frågor att ta ställning till för säljaren. Hur ska överskottet från affären förvaltas och hur hanteras skatten? Därför är det viktigt att du noggrant tänker igenom din situation och vad du vill uppnå med att sälja ditt företag.

För när överlåtelsen är avklarad väntar framtiden och det nya livet. Om du har sålt bolaget externt får du med all sannolikhet en del kapital att förvalta. Detta kapital ska naturligtvis förvaltas på bästa möjliga sätt. Tillsammans med din private banker går ni igenom och gör en långsiktigt plan för dina investeringar och din vardagsekonomi utifrån dina förutsättningar, behov och mål.

Varmt välkommen med dina frågor till ditt mäklarteam!