Köpa företag

Hur går det till att köpa företag?

Du vill hitta ett företag till rätt pris och att köpet ska ske på ett tryggt och smidigt sätt. Våra lokala företagsmäklare ger dig möjlighet att hitta objekt i hela landet, och i förekommande fall även i Norden.

Vi tar ett övergripande ansvar och bistår dig med allt som rör förvärvet såsom exempelvis indikativ värdering och avtalsförhandlingar. Vi ger dig finansiell information och anlitar de experter som krävs för till exempel juridik och revision. Vi garanterar att affären genomförs både professionellt och konfidentiellt.

Förberedelse och analys1. Förberedelser

När Företagsförmedlingen får in ett företag till försäljning skapar vi, i samarbete med företagsägaren, en beskrivning över företaget och verksamheten där vi bland annat presenterar affärsidé, ägarstruktur, fördelar med förvärvet, produkter och tjänster, kunder, leverantörer, marknad och ekonomisk information med mera. Vi försöker helt enkelt så kortfattat som möjligt beskriva det aktuella företaget så att du som köpare får en första inblick i företaget och kan bedöma om företaget är intressant att titta djupare på eller inte.

 

Marknadsanalys2. Möte med marknaden

När företagsbeskrivningen är klar så lägger Företagsförmedlingen ut en anonym objektbeskrivning på vår hemsida under ”Företag till salu”. Vi gör även ett anonymt objektutskick via mail till vår investerar-/köparregister för att uppmärksamma våra intressenter på att vi har företaget till försäljning.

Du som köpare kan sedan anmäla ditt intresse av det aktuella företaget, antingen via vår hemsida eller genom direktkontakt med ansvarig företagsmäklare. Innan du får ta del av företagspresentationen, efter avstämning med företagsägaren, kommer vi be dig signera en sekretessförbindelse för att säkerställa att informationen och företagshemligheter som du får ta del av inte sprids vidare.

 

Fördjupade kontakter3. Fördjupade kontakter

När du tagit del av företagspresentationen har du säkert en del djupare frågor och funderingar kring företaget. I denna fas är du välkommen att kontakta ansvarig företagsmäklare för att få ta del av t.ex. ekonomiska rapporter, kundstatistik, kundavtal med mera. Även frågor såsom prisförväntningar och andra överlåtelsevillkor kommer ofta på tal och du kanske till och med lämnar ett indikativt, ej bindande, bud på företaget.

Det kan även komma att ske inledande möten med ägarna för att t.ex. diskutera avsikten med förvärvet, diverse villkor och där intressenten och säljaren helt enkelt får lära känna varandra lite bättre.

 

Förhandlingar och avslut4. Förhandling och avslut

I denna fas har du bestämt dig för att du är intresserad av att förvärva företaget. När köpare och säljare är överens om villkoren upprättas ett s.k. Letter Of Intent (Avsiktsförklaring) i syfte att skapa ett ramverk för slutförhandlingar. Därefter går processen in i Due Diligence (Företagsbesiktning), som är en arbetsprocess och metod för att samla in och analysera ett företag inför företagsförvärvet.

När du sen är nöjd med det som framkommit vid företagsbesiktningen är det dags att ta fram ett slutligt överlåtelseavtal vilket alltid upprättas i samarbete med en advokat eller jurist för att säkerställa att allt som avtalats finns med i det slutliga avtalet. Här avtalas också tillträdesdatum för det officiella övertagandet.

Varmt välkommen med dina frågor till ditt mäklarteam!