Försäljningsprocessen

Försäljningsprocessen

Alla företag och företagsägare är olika och det finns inga standardlösningar när man ska köpa eller sälja företag. Därför är det viktigt att du noggrant tänker igenom din situation och vad du vill uppnå med din företagsförsäljning.

Ett ägarskifte kan i huvudsak ske på tre olika sätt.

 1. Extern försäljning
 2. Generationsskifte
 3. Avveckling av verksamheten

För att ditt företag inte ska tappa fart i den ordinarie verksamheten under försäljningsprocessens gång och för att du som ägare ska kunna koncentrera dig på verksamheten, anlita en företagsförmedlare som sköter försäljningsprocessen åt dig. Att sälja eller överlåta sitt företag kan vara en lång och mödosam process med många dimensioner – ekonomiska, juridiska och inte minst känslomässiga.

 

1. Förberedelse och analys

Förberedelse och analys

När processen väl är påbörjad gäller det att noggrant förbereda och inte minst analysera konsekvenserna av planerade åtgärder.
En utredning av såväl ekonomiska, skattemässiga som juridiska frågor är i de allra flesta fall nödvändiga.

Att fundera över:

 • Värderingsfrågor?
 • Vad ska överlåtelsen omfatta?
 • Framtida bolagsstruktur?
 • Skatteeffekter?
 • Hur hittar jag rätt köpare?
 • Var finns aktierna i bolaget?

 

2. Möte med marknaden

Marknadsanalys

Nu är det dags att välja på vilket sätt du vill sälja ditt företag. Via en selektiv försäljning där vi söker upp ett fåtal aktuella investerare eller om du vill gå ut bredare med ditt företag för att fånga upp hela marknaden. Ofta får du ett bättre pris och bättre villkor med fler intressenter i processen.

 • Utskick av anonym företagsbeskrivning
 • Intressenter får försäljnings-pm
 • Ledningspresentationer och överlåtelsekontrakt färdigställs
 • De första indikativa buden lämnas

 

3. Fördjupade kontakter

Fördjupade kontakter

Vi går vidare med kvalificerade köpare som lämnat indikativa bud som ligger i nivå med förväntad köpeskilling och rätt övriga villkor. Budgivarna kontaktas med ytterligare instruktioner om villkor för slutgiltigt bud. Överlåtelsekontraktet förbereds och preliminär tidsram fastställs.

 • Utvärdering och prioritering av bud
 • Tidsfrist fastställs
 • Utkast på överlåtelsekontraktet

 

4. Förhandling och avslut

Förhandlingar och avslut

När genomförandet av överlåtelsen närmar sig och du och köparen är överens om köpeskillingen, tillkommer en mängd praktiska detaljer. Ordning och reda är en förutsättning för att själva överlåtelsen ska kunna hanteras tryggt och smidigt.

Exempel på dokument att upprätta:

 • Överlåtelseavtal
 • Ekonomisk/juridisk besiktning
 • Gåvobrev
 • Reverser

 

5. Placering

Tillträde och placering

När överlåtelsen är avklarad väntar framtiden och det nya livet. Om du har sålt bolaget externt får du med all sannolikhet en del kapital att förvalta. Detta kapital ska naturligtvis förvaltas på bästa möjliga sätt.

Att fundera över:

 • Utfallsplanering av pensioner?
 • Kapitalförvaltning och / eller boende utomlands?
 • Arvs- och gåvoplanering?
 • Vilken avkastning behövs årligen för att täcka mina löpande utgifter?
 • Övriga investeringar?
 • Skatten?