Välrenommerad åkeriverksamhet med lång historik och hög lönsamhet

Välrenommerad åkeriverksamhet med lång historik och hög lönsamhet

Region: Stockholm

Omsättning: 60-70 mkr

Företagsförmedlingen har fått uppdraget att förmedla ett transportföretag belägen i östra Sverige men som trafikerar hela landet med fokus på södra Sverige. Omsättningen för innevarande verksamhetsåret bedöms uppgå till ca 70 Mkr med ett resultat efter finansnetto på ca 10,5 Mkr. Successionen är säkerställd.

Verksamhet

Bolaget erbjuder högkvalitativa, kostnadseffektiva och miljösmarta transporter, logistik och lagring, anpassade efter kundernas önskemål och behov.

Åkeriet har en varierande kundstock inom olika branscher men flertalet kunder har funnits med bolaget sedan start.

Beställ PM

Fordonspark

Bolaget har en stor och modern fordonsflotta bestående av 13 Scania-lastbilar, fem distributions-bilar, 11 tunga släp, en lastmaskin och fyra truckar.

Fordonen har finansierats med egna medel.

Medarbetare

I dagsläget har bolaget 18 erfarna medarbetare varav 12 chaufförer, tre transportledare, två lagerarbetare samt en administrativ medarbetare.

företagsförmedlningen

Utvecklingsmöjligheter

I dagsläget har åkeriet högre efterfrågan än vad de kan leverera och det krävs investeringar i både fordon och chaufförer för att öka kapaciteten. Efterfrågan förväntas öka och det finns stor tillväxtpotential genom bearbetning av nya marknader och kunder samt en mer aktiv affärs-utveckling.

.

Varför är detta ett bra förvärv?

  • Bolaget har lojala, flexibla och engagerade medarbetare med en hög servicekänsla.
  • Bolaget har en bred och modern fordonsflotta där fordonen nyttjas max fem år och där chaufförerna har sin egen bil med tillhörande ansvar. Bolaget lägger stor vikt vid hela och rena fordon och människor.
  • Bolaget har en liten och flexibel organisation med korta ledtider och trygga arbetsledare som snabbt kan hantera oförutsedda situationer av olika slag.
  • Bolaget har en etablerad kundportfölj som är väl diversifierad.
  • Verksamheten är relativt okänslig för konjunktursvängningar.

Ditt team

Sofia Beuschel

Biträdande Företagsmäklare

070-467 58 79
sofia.beuschel@ffkf.se

Johan Gabrielsson

Företagsmäklare

070-602 22 66
johan.gabrielsson@ffkf.se
Call Now Button