Välpositionerat åkeriföretag med stort inslag av internationella transporter

Välpositionerat åkeriföretag med stort inslag av internationella transporter

Region: Stockholm

Bransch: Transport

Omsättning: 100-150 Mkr

Företagsförmedlingen har fått uppdraget att hitta nya partners/ägare/delägare till ett stabilt och växande åkeriföretag. Bolaget har en lång historik och mycket goda och stabila kunduppdrag. Verksamheten kan hantera alla typer av gods och har bl.a. nödvändiga tillstånd för att hantera säkerhetsklassade transporter. Bolaget ser goda möjligheter till expansion.

Beställ PM

Efter vår granskining av er som intressent och undertecknande av sekretessförbindelse erhålls PM.

Om verksamheten

Bolaget erbjuder kompletta transporttjänster till många namnkunniga kunder och samarbetar med flertalet större aktörer såsom speditörer, expressbolag och flygbolag.

Bolaget har idag ett 30-tal anställda med arbetsuppgifter inom trafikledning, kontor, terminalarbete samt chaufförer. Bolaget har även tillgång till medarbetare som hyrs in efter behov.

Erbjudandet är väl anpassat till målgruppen och efterfrågan på Bolagets tjänster ökar kontinuerligt. Verksamheten bedrivs i strategiskt belägna och ändamålsenliga lokaler, både egna och hyrda. Den egna fastigheten kan ingå som del i försäljning om önskvärt.

Fördelar med förvärvet

  • Bolaget har lång erfarenhet inom området och har väl inarbetade rutiner och processer. Bolagets dagliga drift är inte beroende av Ägaren.
  • Verksamheten är strategiskt placerad med ett antal terminaler (ägda och hyrda) i nära anslutning till viktiga logistikcentra såsom hamnar och flygplatser.
  • Via strategiska samarbetspartners kan Bolaget smidigt tillhandahålla alla moment i de transportlösningar som erbjuds.
  • Bolaget har ett inarbetat namn och är välkända i sitt verksamhetsområde.
  • Bolaget har specialtillstånd och säkerhetsklassad personal.
  • Bolaget förfogar över en egen fordonsflotta som är väl anpassad till verksamheten.
företagsförmedlingen

Ekonomi

Översikt (ca tkr)

Omsättning

EBITDA

EBITDA-marginal

2023

137 000

11 500

8,4%

2022

135 000

8 500

6,3%

2021

110 000

11 500

10,5%

2020

115 000

6 300

5,5%

2019

115 000

7 300

6,3%

OBS! Intressent är inte garanterad att få ytterligare information. Eftersom antalet intressenter kommer vara stort måste vi begränsa antalet som får tillgång till mer information och träffar ägarna. Vid intresse kommer vi att begära in ytterligare information från er. Ägare kommer sedan godkänna vilka som får tillgång till ytterligare information.

Ditt team

David Hedlund

Företagsmäklare

070-934 92 99
david.hedlund@ffkf.se

Carl Erik Sars

Företagsmäklare

070-743 22 13
carlerik.sars@ffkf.se
Call Now Button