Väletablerat och växande företag verksamt inom elinstallationer

Väletablerat och växande företag verksamt inom elinstallationer

Region: Väst

Omsättning: 15-20 Mkr

Bolaget erbjuder tjänster inom traditionella elinstallationer såväl som konsulterande tjänster inom elbranschen, till primärt företagskunder. Den genomsnittliga omsättningen för de tre senaste redovisade året uppgår till ca 15 Mkr med ett EBIT på ca 2,5 Mkr.

Beställ PM

Efter vår granskining av er som intressent och undertecknande av sekretessförbindelse erhålls PM.

Om verksamheten

Bolaget är en framstående leverantör av elinstallationer och konsulttjänster för privatkunder och företag. Med fokus på både små och stora projekt täcker Bolagets tjänster allt från mindre serviceuppdrag till omfattande entreprenader, där elarbeten representerar ca 80% av Bolagets omsättning, medan de återstående 20% kommer från konsultationstjänster.

Bolagets utbud sträcker sig från installation av elbilsladdare och anpassning av lokaler, till energieffektiviseringsåtgärder och omfattande fasadbelysningsprojekt.

Bolaget är beläget i västra Sverige och har genom sin förmåga att bygga starka partnerskap inlett samarbeten med ett flertal ledande fastighetsbolag. Bolagets kundbas omfattar ca 400 företag och företagskunder utgör 95% av Bolagets omsättning. Resterande 5% omfattar privatpersoner.

Bolagets åtta medarbetare är flexibla, har lång erfarenhet inom området samt levererar hög kvalitet och kundservice. Det finns stora möjligheter till expansion för att möta marknadens växande efterfrågan.

Fördelar med förvärvet

  • Starka partnerskap och kundbas; Bolaget har byggt starka relationer med ledande fastighetsbolag och har en bred kundportfölj med ca 400 företag.
  • Brett tjänsteutbud och lång erfarenhet; Bolaget har lång och bred erfarenhet och expertis inom området med en omfattande portfölj av tjänster.
  • Fokus på kundnöjdhet; Bolaget sätter kundens behov i centrum och strävar efter att överträffa kundernas förväntningar, vilket bidrar till hög kundnöjdhet.
  • Ramavtal och marknadsposition; Bolaget har tecknat strategiska ramavtal som stärker deras samarbeten.
företagsförmedlingen

Ditt team

David Stenberg

Företagsmäklare

073-544 49 01
david.stenberg@ffkf.se
Call Now Button