Väletablerat och växande företag med hög kompetens och lång erfarenhet inom VVS

Väletablerat och växande företag med hög kompetens och lång erfarenhet inom VVS

Region: Stockholm

Omsättning: 50-70 mkr

Företagsförmedlingen har uppdraget att förmedla ett expansivt och auktoriserat VVS-företag. Bolaget utför installationsarbeten efter gällande branschregler i syfte att erbjuda sina kunder en säker vatteninstallation inom både entreprenader och service. Omsättning för innevarande år prognostiseras till ca 63 Mkr med ett EBIT på ca 7,2 Mkr.

Beställ PM

Efter vår granskning av er som intressent och undertecknande av sekretessförbindelse erhålls PM.

Om verksamheten

Bolaget har bred erfarenhet inom entreprenad, med allt ifrån stambyten till stora ombyggnationer, energiprojekt med mera. Bolaget har stor flexibilitet i sina projekt och får lönsamhet genom synergier och samarbeten med flera beställare i samma projekt. Genom att samla och samordna projekten i ett geografiskt område effektiviseras logistik och riskspridning.

Bolagets geografiska marknad omfattar Storstockholm och Uppsala. Största delen av marknaden omfattar konjunkturokänsliga kontorsanpassningar samt servicearbeten i centrala Stockholm. Det finns stora möjligheter att utveckla entreprenadsdelen.

Inom serviceområdet arbetar Bolaget till största del mot återkommande kunder såsom försäkringsbolag, stora som små fastighetsägare, bostadsrättsföreningar samt myndigheter. Bolaget har ett flertal RAM-avtalskunder för vilka de utför servicearbeten och de är dessutom auktoriserade att utföra arbeten med stadsgas samt gasol. Bolaget kan även utföra både små och stora arbeten utanför fastlandet då de har egen fullt utrustad servicebåt.

I dagsläget har Bolaget 28 anställda medarbetare. Totalt har Bolaget sex tjänstemän samt 22 montörer. Samtliga medarbetare har hög kompetens och lång erfarenhet i branschen.

Det finns expansionsmöjligheter i nuvarande verksamhet, både inom entreprenad samt servicedelen. Det finns dessutom utrymme för fler personer på kontoret. För detta krävs dock ytterligare resurser i form av fler montörer och en större organisation. Målsättningen är att nå 100 Mkr i omsättning inom ett par år. För 2024 prognostiseras fortsatt tillväxt.

Varför är detta ett bra förvärv?

  • Genom en god laganda, planering, kompetens och engagemang erbjuder Bolaget kvalitetssäkrade VVS-entreprenader till slutkund.
  • Bolaget är anslutet till Säker Vatten samt Installatörsföretagen. Alla montörer besitter stor kompetens och har lång arbetslivserfarenhet från arbete med VVS-installationer och service. Bolaget arbetar kontinuerligt med att utbilda och utveckla sina medarbetare.
  • Bolaget har väl upparbetade relationer och en bred kundbas med flertalet återkommande kunder.
  • Bolaget hanterar arbeten på säkerhetsklassade objekt genom SUA-avtal.
  • Bolaget håller en hög kvalitet och servicenivå, oberoende om det avser stora eller små uppdrag, oavsett om det gäller större eller mindre arbeten.
  • Bolaget arbetar efter ledningssystem, Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö; ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.
företagsförmedlingen

Ditt team

Sofia Beuschel

Biträdande Företagsmäklare

070-467 58 79
sofia.beuschel@ffkf.se

Johan Gabrielsson

Företagsmäklare

070-602 22 66
johan.gabrielsson@ffkf.se
Call Now Button