Väletablerat och växande företag med god lönsamhet inom relocation/long stay services

Väletablerat och växande företag med god lönsamhet inom relocation/long stay services

Region: Stockholm

Omsättning: 70-100 mkr

Företagsförmedlingen har fått uppdraget att hitta nya ägare till ett stabilt, växande och lönsamt företag inom uthyrning av lägenheter. Uthyrning sker endast till företagskunder med tillfälliga boendebehov i form av s.k. ”long-stay”, vilket innebär uthyrning i mer än 6 månader. Bolaget har sedan starten 2011 vuxit stadigt och verksamheten omfattar idag flera hundra lägenheter och omsätter ca 75 mkr för år 2022 med god lönsamhet. Bolagets marknad är under expansion och efterfrågan på Bolagets tjänster är god.

Beställ PM

OBS! Intressent är inte garanterad att få PM. Eftersom antalet intressenter kommer vara stort måste vi begränsa antalet som får tillgång till PM och träffar ägarna. Innan ni får PM kommer vi att begära in ytterligare information från er. Ägare kommer sedan godkänna vilka vi får skicka PM till.

Om verksamheten

Bolaget erbjuder uthyrning samt kringtjänster av komplett utrustade lägenheter till företagskunder med tillfälliga boendebehov (minst 6 månader). Verksamheten är koncentrerad till större städer i Sverige.

Erbjudandet är väl anpassat till sin målgrupp och efterfrågan på Bolagets tjänster ökar kontinuerligt.

Varför är detta ett bra förvärv?

  • Verkar på en växande marknad med ökande efterfrågan av bemanning generellt, infrastruktur och IT.
  • B2B-erbjudande anpassat för flertalet kategorier av anställda.
  • Bolaget har ett väl inarbetat namn och har ett flertal långa kundrelationer med större internationella företag som ger en stabil och återkommande uthyrning och en mycket låg vakansgrad.
  • Bolaget har väl upparbetade och långsiktiga relationer med både uthyrare och potentiella hyresgäster.
  • Bolaget expanderar verksamheten på befintlig marknad såväl som nya geografier.
  • Bolagets dagliga drift är inte beroende av Ägaren.
  • Bolaget har en god lönsamhet och kassaflöde.
  • Bolaget har lång erfarenhet inom området och har väl inarbetade rutiner och processer.
  • Verksamheten har tillgång till strategiskt placerade lägenheter i storstäder i nära anslutning till kommunaltrafiken. Lägenheterna är väl anpassade för kundernas behov.
företagsförmedlningen

Ekonomi


Nyckeltal (mkr)

Omsättning

Rörelseresultat

EBIT %

Balansomslutning


P2024-12

100,0

10,7

10,7 %

-


P2023-12

88,5

7,5

8,5 %

-


2022-12

75,0

4,2

5,6 %

17,5


2021-12

55,0

4,3

7,8 %

15,5


2020-12

45,0

3,3

7,3 %

18,5

företagsförmedlningen

Ditt team

David Hedlund

Företagsmäklare

070-934 92 99
david.hedlund@ffkf.se

Carl Erik Sars

Företagsmäklare

070-743 22 13
carlerik.sars@ffkf.se
Call Now Button