Verksamhet inom rengöringstjänster med sug-& spolbilar

Verksamhet inom rengöringstjänster med sug-& spolbilar

Region: Norr

Omsättning: 10-30 mkr

Företagsförmedlingen har uppdraget att förmedla ett företag inom rengöringstjänster med sug- och spolbilar. Bolaget erbjuder kunder inom industri och privatsektorn högkvalitativa rengörings- och saneringstjänster med modern utrustning och bred maskinpark. Bolaget har investerat i effektiva bilar som klarar av många olika uppdrag inom skiftande områden.

Verksamhet

Tjänsterna består av bl.a. cisternrengöring, högtrycksspolning, slamsugning, torrsugning, filmning av tex avlopp och ledningar, transport och sanering av miljöfarligt avfall, ång- och högtryckstvättning. Bolaget har en stark kundbas med flertalet stora och stabila industrikunder samt ramavtal med tre stora kunder.

Beställ PM

Medarbetare

Personalstyrkan består av nio kompetenta, serviceinriktade och självgående chaufförer-/sanerare med gedigen utbildning och lång erfarenhet inom området.

Utvecklingsmöjligheter

Det finns stora möjligheter för en ny ägare att utveckla och expandera verksamheten ytterligare, framför allt genom att bearbeta nya marknader.

företagsförmedlningen

Fordonspark

Bolaget har en modern och bred fordonspark bl.a. bestående av ADR kombibilar, torrsugbilar, ett högtrycksskåp, slangsläp med mera. Bolaget har specialtillverkade fordon samt fordon godkända för transport av miljöfarligt avfall.

Varför är detta ett bra förvärv?

  • Bolaget har en bra och effektiv organisation, med snabba ledtider och mycket bra kontroll på produktivitet och kvalitet med mera.
  • Bolaget arbetar kontinuerligt med förbättringar i både produktion och kvalitet
  • Medarbetarna har lång erfarenhet, hög kompetens och är engagerade

Ditt team

Din sökning har inga resultat

Call Now Button