Två marknadsledande bolag inom nischmarknader med hög grad av digitalisering och attraktiv intäktsmodell

Två marknadsledande bolag inom nischmarknader med hög grad av digitalisering och attraktiv intäktsmodell

Region: Stockholm

Omsättning: 30-50 Mkr

Verksamheterna är båda tjänsteföretag där det ena finns inom vårdsektorn och det andra arbetar med möteshantering. Verksamheterna är bland de främsta inom sina respektive segment. Omsättningen för 2023 uppgick till sammanlagt ca 41.5 MSEK (10,8 MSEK + 30,7 MSEK) med en EBIT på ca 8,3 MSEK (3,3 MSEK + 5,0 MSEK). Verksamheterna kan förvärvas som en enhet eller var för sig. Intäkterna består av återkommande abonnemang, provisioner och försäljning av produkter/tjänster i fysiska och digitala marknadskanaler.

Beställ PM

Efter vår granskining av er som intressent och undertecknande av sekretessförbindelse erhålls PM.

Om verksamheten

Vårdverksamheten innefattar bl a två av de största söktjänsterna på nätet för specifika vårdbehov. Företaget arrangerar även årligen återkommande evenemang som för samman kommunernas socialtjänster med vårdgivare. Företagets tjänster förenklar processen för socialtjänsterna att hitta och matcha brukare/klienter med ledig plats hos lämplig vårdgivare.

Mötesverksamheten erbjuder företag bokningshjälp och support för deras konferenser och möten. Företaget säljer också digitala och fysiska marknadsföringstjänster i egna marknadskanaler till konferensanläggningar och hotell. Bolaget har avtal med stora och återkommande.

Intäktsmodellen för koncernens båda verksamheter är abonnemangsintäkter, provisioner och intäkter från försäljningen av marknadsföringstjänster. Fakturering av abonnemang och för marknadsföringstjänster sker vanligtvis via förskottsfakturering vilket bidrar till stark likviditet och prognossäkerhet.

Både verksamheterna har stora och stabila kunder i sina respektive branscher men ingen enskild kund svarar för mer än 5% av företagens omsättning.

Koncernen har 14 anställda medarbetare som delar kontorsutrymme. Personalen består av marknadschef, projektledare, säljare, IT/Webb personal och en ekonomiansvarig.

Fördelar med förvärvet

  • Hög riskspridning: Med sina verksamhetsbolag, som är verksamma i två olika branscher, har Koncernen en bra riskspridning som ger mindre fluktuationer över en konjunkturcykel.
  • Affärsmodeller: Verksamheterna i respektive bolag är separata men delar alla stödfunktioner såsom, lokal, ekonomi, IT, HR mm. Verksamheterna är nischbolag inom ”Business to Business” sektorn med begränsad konkurrens.
  • Intäktsmodell: Mycket attraktiv intäktsmodell med abonnemang, provisioner och återkommande stora etablerade kunder.
  • Utvecklingsmöjligheter: Finns goda sådana i både verksamheterna.  Genom att med börja tillämpa AI kan verksamheterna dessutom både öka intäkter och minska kostnader.

Varför sker försäljningen?

Bolagets huvudägare är i pensionsåldern och med de utvecklingsmöjligheter som finns så är det bra tillfälle för ett annat ledarskap och ägande.

företagsförmedlingen

Ditt team

Sofia Beuschel

Biträdande Företagsmäklare

070-467 58 79
sofia.beuschel@ffkf.se

Johan Gabrielsson

Företagsmäklare

070-602 22 66
johan.gabrielsson@ffkf.se
Call Now Button