Transportbolaget CJ Transport har fått en ny ägare

Transportbolaget CJ Transport har fått en ny ägare

GBS Trafik AB, ett dotterbolag till Bilspedition Transportörer Förvaltnings AB, har förvärvat verksamheten från CJ Transport i Stockholm AB.

 Bilspedition Transportörer är en intresseorganisation för de åkerier som kör svensk inrikestrafik för DB Schenker Sverige. Föreningen består idag av cirka 150 medlemsåkerier som finns över hela landet, från Haparanda i norr till Ystad i söder.

CJ Transport transporterar i princip alla typer av gods och kan erbjuda lagring i tre temperaturer; torrgods, kylgods och fryst. Fokus är på distribution av livsmedel, frukt och grönt till butiker i Stockholmsregionen.

Köpare och säljare ser stora synergimöjligheter mellan GBS Trafik och verksamheten som CJ Transport har byggt upp.

Några nyckelfaktorer för CJ Transports ägare Christer Johannessons framgång har varit hårt arbete, fokus på kundservice, livsmedelstransporter och insikt om vikten av att verksamheten är logistiskt rätt placerad. Christer Johannesson kommenterar affären:

– Jag är mycket glad över denna affär där köparen har satt värde på den infrastruktur och kundservice som vi har byggt upp inom CJ Transport. Jag ser fram emot att arbeta vidare tillsammans med köparen för att hjälpa till att realisera de synergier som ligger till grund för affären. För mig och CJ Transport är detta en mycket bra affär och jag uppskattar den smidiga och professionella hanteringen av säljprocessen som Swedbank Företagsförmedling hjälpt mig med. David Hedlund och Carl Erik Sars förstod min situation och möjliggjorde att jag kunde fokusera på den dagliga driften vilket resulterade i bästa möjliga utfall. Det har varit ett fantastiskt bra samarbete.

Jonas Lanfelt, vd på Bilspedition Transportörer Förvaltnings AB, säger så här:

– CJ Transport har byggt en imponerande verksamhet i en krävande bransch. För oss och GBS Trafik är detta en mycket passande verksamhet och vi ser fram mot att kunna dra nytta av CJ Transports kunnande och strategiska läge i Stockholmsregionen.

– Genomförandet av affären har gått smidigt och vi som köpare tycker samarbetet med Swedbank Företagsförmedling har fungerat utmärkt. Processen har löpt på bra, varit välstrukturerad och fokuserat på affärens genomförande, avslutar Jonas Lanfelt.

Affären förmedlades av Företagsförmedlingen i Stockholm. Ansvariga projektledare var David Hedlund och Carl Erik Sars

Carl Erik Sars, Företagsförmedlingen, Tomas Jansson (senior advisor, BTF), Christer Johannesson (vd och ägare CJ Transport), Jonas Lanfelt (vd, BTF) och David Hedlund, Företagsförmedlingen

Ditt team

David Hedlund

Företagsmäklare

070-934 92 99
david.hedlund@ffkf.se

Carl Erik Sars

Företagsmäklare

070-743 22 13
carlerik.sars@ffkf.se
Call Now Button