Tillverkning av stålkonstruktioner och byggsmide

Region: Stockholm

Bransch:

Omsättning: 20-40 mkr

Företagsförmedlingen ska hitta en ny ägare till ett företag med verksamhet inom tillverkning och montage av stålkonstruktioner och stålstommar som underleverantör till större aktörer inom bygg- och anläggningsbranschen. Bolaget är certifierade enligt SSEN1090 Exc2/Exc3.

Verksamhet

Bolagets tillverkar stålkonstruktioner som underleverantör till framför allt de större aktörerna i branschen men utför även mindre uppdrag som t.ex. olika typer av byggsmide som trappräcken, ramper, plattformar och legotillverkning. 

Bolagets gedigna kunnande och tradition gör att de är specialister på komplicerade och svåråtkomliga uppdrag som kräver mer kunnande, anpassning och hantverk.

Bolaget förfogar över en komplett och rejäl maskinpark för utförande av både tyngre och lättare smidesarbete samt en mekanisk verkstad.

Samtliga av Bolagets 15 anställda medarbetare har hög kompetens inom sina respektive arbetsområden. De har gedigen och certifierad hantverkskompetens samt vissa med specialistkompetens i TR-Stål-N och IWS, International Welding Specialist.

Beställ PM

Marknad

Bolagets geografiska marknad omfattar främst Storstockholm där både bostadsmarknaden och infrastruktursatsningar har en stor påverkan på byggmarknaden.

Byggindustrin kommer att växla upp i år eftersom bostadsbyggandet tar fart och anläggningsinvesteringarna fortsätter att stiga. Bostadssektorn fortsätter att agera draglok även 2022 då också lokalinvesteringarna stöttar utvecklingen.

Byggprognosen för region Stockholm bedöms öka de kommande åren så det finns stor potential på marknaden.

Varför är detta ett bra förvärv?

  • Bolaget erbjuder stål- och smidesprodukter av hög kvalité, i rätt tid och rätt pris.
  • Bolagets medarbetare har hög kompetens, stort kunnande och lång erfarenhet i branschen.
  • Bolaget är specialister på komplicerade och svåråtkomliga uppdrag som kräver mer kunnande, anpassning och hantverk.
företagsförmedlningen

Ekonomi

Bolagets omsättning har under de senaste åren uppgått till mellan ca 24-29 mkr och med en EBIT-marginal på mellan ca 3,0-5,4 %.

Ditt team

Johan Gabrielsson

Företagsmäklare

070-602 22 66
johan.gabrielsson@ffkf.se
Call Now Button