Teknikkonsultföretaget Storköksbyrån i Stockholm har fått ny ägare

Teknikkonsultföretaget Storköksbyrån i Stockholm har fått ny ägare

Teknikkonsultföretaget Storköksbyrån i Stockholm AB har sålts till en av bolagets medarbetare, Johan Öberg Larsson, som nu tar över stafettpinnen och fortsätter utveckla bolaget i samma anda.

Storköksbyrån i Stockholm är ett teknikkonsultföretag specialiserat på restauranger och storkök. Verksamheten utgörs av konsultuppdrag inom utredning, projektering och besiktning av storkök i bl.a. restauranger, hotell, skolor, sjukhus, äldreboende och flygplatser. I dagsläget har bolaget 12 medarbetare.

Bolaget har haft uppskattningsvis 1 000 kunder inom 3 000 projekt under ca 25 år och är delaktigt i allt från idé- och utvecklingsskedet till uppföljning av de färdiga projekten.

Hittillsvarande ägare och grundare, Peggie Ulle, har verkat inom branschen i över 30 år och har planerat för ett ägarskifte under ett antal år. För att genomföra försäljningen av bolaget engagerade hon Företagsförmedlingen i Stockholm. Inför försäljningen betonade Peggie att hon känner stort ansvar för de anställda. Det var viktigt att köparen behåller organisationen och ville fortsätta verksamheten med nuvarande inriktning.

Under processens gång har flertalet intressenter fört diskussioner med Företagsförmedlingen och bolagets ägare. Efter budgivning och noga övervägande föll valet att sälja till en av bolagets trogna medarbetare, Johan Öberg Larsson.

Johan, som varit anställd på Storköksbyrån i Stockholm sedan 2007, har under en längre tid arbetat i en ledande position i bolaget. Johan har alltid trivts väldigt bra på Storköksbyrån i Stockholm samtidigt som hans ambition att långsiktigt bygga vidare och utveckla befintliga tjänster har överensstämt med Peggies önskemål. När tillfället gavs att både gå in som ägare, arbeta vidare och förverkliga sina ambitioner, tvekade aldrig Johan.

Både köpare och säljare är glada att affären kunde genomföras på ett smidigt sätt med hjälp av Företagsförmedlingen. Köparen Johan kommer att fortsätta med samma inriktning och anställda som tidigare och säljaren Peggie känner sig trygg att ”arvet” förs vidare. Peggie har varit betydande som mentor för Johan och idag arbetar de ofta i gemensamma projekt med delat ansvar. 

”I det här fallet var det extra kul att vi gemensamt lyckades förmedla affären till en anställd i bolaget. Det borgar för att kulturen och affärsmodellen bibehålls. Grundaren Peggie är tongivande i branschen och har tillsammans med anställda lyckats bli branschledare i nischen storkökskonsulting i Sverige. Peggie kommer att fortsätta i verksamheten som storkökskonsult och vi är övertygade om att framgångssagan fortsätter med Johan som ägare”, säger David Hedlund som ansvarade för transaktionen tillsammans med Carl Erik Sars på Företags­förmedlingen.

Carl Erik Sars, Peggie Ulle, Johan Öberg Larsson, David Hedlund

Ditt team

David Hedlund

Företagsmäklare

070-934 92 99
david.hedlund@ffkf.se

Carl Erik Sars

Företagsmäklare

070-743 22 13
carlerik.sars@ffkf.se
Call Now Button