Storskogen har utökat sin portfölj genom förvärv av EU Plast AB

Storskogen har utökat sin portfölj genom förvärv av EU Plast AB

Den 3 december 2018 förvärvade Storskogen majoritetsandelar i EU Plast AB. Företaget är ett företag verksam inom installation och renovering av industrigolv, p-garage och offentliga miljöer.

EU Plast AB vilket är en totalentreprenör inom installation och renovering av industrigolv, p-garage och offentliga miljöer. Bolaget utför även kolfiberförstärkning för svaga och skadade betongkonstruktioner samt betongrenovering. Bolagets huvudkontor är beläget i Delaryd strax utanför Älmhult men är även representerat i Stockholm och har Skandinavien som sitt huvudsakliga arbetsområde.

Bolagets största kunder är inom privata företag, bostadsrättsföreningar, större företag som tex Volvo, fastighetsbolag, byggkonsulter, offentliga beställare samt till viss del byggare.

Bolaget har 16 anställda medarbetare och omsättningen per 2017 uppgick till ca 48,7 mkr med ett rörelseresultat på ca 12,7 mkr. 

Storskogen är en privatägd företagsgrupp som strävar efter att vara den bästa ägaren för små och mellanstora företag. Koncernens förstår vad som krävs för att driva och utveckla ett framgångsrikt företag. Stabila och lönsamma företag byggs inte över en natt och de är sällan stöpta i samma form. Därför är Koncernen långsiktiga när de förvärvar bolag och stöttar deras utveckling. Koncernen har ingen bortre gräns för sitt ägande, utan planerar att äga bolagen för evigt. Gemensamma drag hos Storskogens bolag är fokus på god lönsamhet, stabila kassaflöden och en stark position inom sin nisch.

Storskogen består idag av en diversifierad bolagsportfölj om 28 fristående företag med en samlad omsättning på drygt 4 miljarder kronor och ca 1 000 anställda. Storskogen startade år 2012 med fokus på industri- och logistikföretag såsom Berco Produktion, PV Systems och Scandinavian Terrain Vehicles. Sedan 2014 har Koncernen breddats till fler områden, med förvärv av bland andra Schalins Ringar, Skidstahus, Swedfarm och Smederna.

 

Ditt team

Din sökning har inga resultat

Call Now Button