Storskogen förvärvar kompetenskoncernen Strigo AB

Storskogen förvärvar kompetenskoncernen Strigo AB

Storskogen har den 1 februari förvärvat en majoritet av aktierna i Strigo AB. Strigo med dotterbolag är en kompetenskoncern med fokus på vuxnas utveckling i livet. Verksamheten bedrivs under varumärkena OmsorgsLyftet Utbildningar, MoA Lärcentrum och Veldi Kompetens.

Koncernen bedriver verksamhet inom vuxenutbildningar, arbetsmarknadsutbildningar, företags- utbildningar, bemanning och rekrytering samt Stöd och Matchning (”STOM”). Prognosen för innevarande år är att omsätta strax under 200 miljoner kronor. Bolagen drivs idag av Jens Porsgaard, vd i moderbolaget Strigo AB, och Roger Psajd, vd för Veldi Kompetens. De lade tillsammans grunden för koncernen år 2013 genom förvärvet av Forsman och Nydahl AB.

Storskogen är en svensk privatägd företagsgrupp som förvärvar och utvecklar små och medelstora bolag på lång sikt. Storskogen startades 2012 och har en diversifierad bolagsportfölj bestående av ett 70-tal affärsenheter med en samlad omsättning på över 10 miljarder kronor. Strigo kommer att ingå i Storskogens affärsområde Tjänster som Peter Ahlgren, affärsområdeschef på Storskogen, ansvarar för.

”Företagsförmedlingen hade uppdraget 2013 att sälja Forsman Nydahl och det är därför lite extra roligt att få förtroendet att sälja bolaget igen, som numera är en koncern. Även om det alltid är ett omfattande arbete med att sälja ett företag upplevde vi att denna process var relativt smidigt. Detta berodde främst på att koncernens ledning hade tidigare erfarenhet och kompetens inom företagsöverlåtelser samt Storskogens lösningsfokuserade inställning i processen.”, säger Richard Skarin, företagsmäklare på Företagsförmedlingen.

”Vi hade relativt högt ställda förväntningar på försäljningen av Strigo och tycker att Richard och Tom på Företagsförmedlingen levererat, eller till och med överträffat våra förväntningar. Storskogen är enligt oss den perfekta ägaren genom deras långsiktiga och oändliga horisont.”, säger Jens Porsgaard och får medhåll från Roger Psajd.

Ditt team

Richard Skarin

Företagsmäklare

0768-82 05 55
richard.skarin@ffkf.se

Tom Skarin

Företagsmäklare

070-555 48 24
tom.skarin@ffkf.se
Call Now Button