Storskogen förvärvar Stockholms Internationella Handelsskola AB

Storskogen förvärvar Stockholms Internationella Handelsskola AB

Storskogen har den 1 juli 2020 förvärvat aktierna i Stockholms Internationella Handelsskola AB (SIH).

Storskogen är en svensk privatägd företagsgrupp som förvärvar och utvecklar små och mellanstora bolag. Storskogen startade 2012 och har en diversifierad bolagsportfölj innehållandes 52 affärsenheter med en samlad omsättning på ca 9 miljarder kronor.

Stockholms Internationella Handelsskola (SIH) bedriver efterfrågestyrda och behovsanpassade utbildningar av stort strategiskt värde som för deltagaren innebär ett karriärsteg.

Utbildningarna är ”tjänstemannautbildningar” som bedrivs på uppdrag av Myndigheten för yrkeshögs-kolan och i samarbete med arbetslivet.

SIH erbjuder både platsförlagda utbildningar i Stockholm, Malmö och Norrköping och distansutbildningar över hela landet.

Grundarna och säljarna till SIH, Bengt Dotevall och Claes Ringqvist, är glada att få Storskogen som aktiva ägare; ”SIH har haft en stark utveckling och vi ser fortsatt mycket ljust på framtiden. Vi och Storskogen har samma syn på marknaden och nu kommer vi tillsammans kunna dra nytta av den affärskultur och det kunnande vi har byggt upp inom SIH. Vi sökte en ny ägare som kan ta över stafettpinnen och tillvarata marknadens och bolagets tillväxtmöjligheter.

För oss som grundare är detta en mycket bra affär och vi uppskattar den smidiga och professionella hanteringen av säljprocessen som Företagsförmedlingen hjälpt oss med.

Carl Erik Sars och David Hedlund förstod vår situation, vad vi sökte och hade förmågan att hitta rätt köpare. Deras hantering av processen möjliggjorde att vi kunde fokusera på den dagliga driften vilket resulterat i bästa möjliga utfall. Det har varit ett mycket bra samarbete.”

Storskogen kommenterar affären så här;

”Vi från Storskogen känner oss väldigt glada att förvärva ett så välskött och fint bolag som SIH.

Bolaget har etablerat en stark position på sin marknad och vi ser fram emot att utveckla bolaget tillsammans med ledning och anställda”, säger Peter Ahlgren ansvarig för affärsområdet Tjänster. Genomförandet av affären har gått smidigt och vi som köpare tycker samarbetet med Företagsförmedlingen har fungerat utmärkt. Processen har löpt på bra, varit välstrukturerad och fokuserat på affärens genomförande”.

Vi är glada att i detta fall kunnat bidra till en konstruktiv affärslösning som fungerar bra för bägge parter. Tack vare köparens och säljarens pragmatiska inställning och fokus på genomförande så kunde processen slutföras enligt uppställda mål.” kommenterar Carl Erik Sars och David Hedlund, transaktionsrådgivare på Företagsförmedlingen.

Från vänster: David Hedlund (FF), Claes Ringqvist (SIH), Bengt Dotevall (SIH) och Carl Erik Sars (FF).
Tillträdesagendan gås igenom och aktieägaravtal undertecknas. Från vänster: Bengt Dotevall (SIH), Claes Ringqvist (SIH), Niklas Eskilsson (Maqs), David Hedlund (FF) och Vilhelm Stern (Storskogen).
Transaktionen genomförd. Glada säljare, köpare och rådgivare. Från vänster: Vilhelm Stern (Storskogen), Louise St Cyr Ohm (Storskogen), Lina Falk Jimenez (Storskogen), Peter Ahlgren (Storskogen), Carl Erik Sars (FF), Bengt Dotevall (SIH) och Claes Ringqvist (SIH).

Ditt team

David Hedlund

Företagsmäklare

070-934 92 99
david.hedlund@ffkf.se

Carl Erik Sars

Företagsmäklare

070-743 22 13
carlerik.sars@ffkf.se
Call Now Button