Stockwik har förvärvat SOCAB, konsultbolaget inom inköp & upphandling

Stockwik har förvärvat SOCAB, konsultbolaget inom inköp & upphandling

Stockwik Förvaltning AB (publ) har den 10 februari 2021 förvärvat Swedish Office Consulting AB (SOCAB). Samtliga aktier i SOCAB har förvärvats. Affären förmedlades av Johan Gabrielsson på Swedbank Företagsförmedling i Stockholm.

SOCAB bedriver konsultverksamhet inom nischen inköp och upphandling och erbjuder entreprenadupphandlare, IT-upphandlare och upphandlare inom området varor och tjänster. SOCAB är en av de snabbast växande aktörerna inom offentlig upphandling. Företagsgruppen sysselsätter cirka 30 personer. Verksamheten bedrivs i huvudsak från Stockholm men företagsgruppen levererar tjänster över hela landet.

Transaktionen sker till en köpeskilling om 28 MSEK.

-SOCAB är en lönsam och etablerad verksamhet med strukturer för självständig drift. Utöver goda förutsättningar att fortsätta sin goda utveckling på egna premisser finns tydliga operativa synergier till flera av våra andra bolag i koncernen säger Linnart Shabo.

Det är med stor glädje vi har lärt känna SOCAB och dess grundare Linnart som med sin kompetens och energi har mycket att tillföra Stockwik”, säger David Andreasson, VD för Stockwik.

-Jag ser fram emot att bli en del av den nya Stockwikfamiljen och även som ny aktieägare. Detta förvärv är en vinst för både Stockwiks aktieägare, dotterbolag samt personal då det skapa nya möjligheter för samtliga parter, säger Linnart Shabo.

Johan Gabrielsson, företagsmäklare, kommenterar processen så här:

– Tack vare goda förberedelser, motiverade och kompetenta parter så kunde vi hålla en väldefinierad säljprocess ledd av mig och teamet på Företagsförmedlingens Stockholmskontor. Säljare och köpare kunde relativt snabbt och gemensamt fatta de beslut som ledde till den industriellt logiska affären. Potentialen i parternas sammanslagning kan inte nog betonas och det är mycket glädjande att kunna vara en del av denna process.

Rådgivare i affären för SOCAB var Johan Gabrielsson, Företagsförmedlingen

Ditt team

Johan Gabrielsson

Företagsmäklare

070-602 22 66
johan.gabrielsson@ffkf.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Call Now Button