Starkt växande och lönsamt molntjänst-/IT-bolag

Starkt växande och lönsamt molntjänst-/IT-bolag

Region: Stockholm

Omsättning: 15 - 30 mkr

Företagsförmedlingen har fått uppdraget att hitta nya ägare till ett snabbväxande molntjänst-/IT-bolag med en stark marknadsposition. Försäljningen har sedan starten 2020 vuxit från 0 kr till ca 15 mkr för år 2022 med god lönsamhet. Senaste årets tillväxt uppgår till ca 200 %. Bolagets marknad är under expansion och efterfrågan på Bolagets tjänster är hög.  Nuvarande ägare söker en part som kan hjälpa till i Bolagets fortsatta expansion.

Beställ PM

Om verksamheten

Bolagets erbjuder ledande molntjänster till företag och organisationer i hela Norden. I anslutning till molntjänsterna erbjuder bolaget även support, konsulting och utbildning inom de olika molntjänsterna.

Erbjudandet är väl anpassat och bolaget marknadsför tjänster baserade på ledande teknologi.

Bolagets personal är mycket kunnig och driven. Väsentliga ägare är operativa i verksamheten.

Varför är detta ett bra förvärv?

  • Bolaget har etablerat sig som en ledande leverantör i Norden med ett gott rykte präglat av starkt kundfokus och starka kundrelationer.
  • Erbjuder en ledande molntjänst som integreras enkelt med de flesta verktyg och applikationer.
  • Bolaget växer kraftigt med god lönsamhet i en tillväxtmarknad med tydligt identifierbara kunder.
  • En stor andel återkommande abonnemangs-intäkter (>95%) fördelade på ett stort antal kunder, privata och offentliga, inom flertalet branscher.
  • Engagerad och kunnig personal samt operativa ägare i verksamheten.
  • Stor utvecklingspotential även på befintliga kunder genom breddning av molntjänst-erbjudandet.
företagsförmedlningen

Ekonomi


Nyckeltal (mkr)

Omsättning

EBIT

EBIT %


2021-12

5,0

0,5

10,0%

Prel.
2022-12

15,0

3,3

22,0%

Prog.
2023-12

28,0

6,1

21,8%

Prog.
2024-12

37,0

7,4

20,0%

Prog.
2025-12

52,0

9,4

18,0%

OBS!

Intressent är inte garanterad att få PM. Eftersom antalet intressenter kommer vara stort måste vi begränsa antalet som får tillgång till PM och träffar ägarna. Innan ni får PM kommer vi att begära in ytterligare information från er. Ägare kommer sedan godkänna vilka vi får skicka PM till.

Ditt team

David Hedlund

Företagsmäklare

070-934 92 99
david.hedlund@ffkf.se

Carl Erik Sars

Företagsmäklare

070-743 22 13
carlerik.sars@ffkf.se
Call Now Button