Stabilt och växande ingenjörsföretag – Ledande produktutvecklingsexpert med spjutspetskunskap!

Stabilt och växande ingenjörsföretag – Ledande produktutvecklingsexpert med spjutspetskunskap!

Region: Stockholm

Omsättning: 50-60 mkr

Vi har fått uppdraget att hitta nya ägare till ett ingenjörsföretag som är en pålitlig partner för kunder inom industri, test m.fl. andra branscher. Omsättningen för det senaste verksamhetsåret uppgick till ca 52 Mkr med en EBIT-marginal på ca 25 %.

Beställ PM

OBS! Intressent är inte garanterad att få PM. Eftersom antalet intressenter kommer vara stort måste vi begränsa antalet som får tillgång till PM och träffar ägarna. Innan ni får PM kommer vi att begära in ytterligare information från er. Ägare kommer sedan godkänna vilka vi får skicka PM till.

Om verksamheten

Bolaget erbjuder heltäckande tjänster som omfattar hela produktlivscykeln med teknisk expertis inom produktutveckling och produktionsprocesser.

Bolaget fungerar ofta som en integrerad del av sina kunders utvecklingsavdelningar. De är en partner som inte enbart levererar lösningar utan också delar och förstärker sina kunders visioner och ambitioner vilket gör dem till en efterfrågad resurs i kundernas strävan efter teknisk excellens och hållbar framgång.

Bolagets engagemang för kvalitet och hållbarhet är djupt förankrat i allt de gör, något som ytterligare styrks av deras omfattande ISO-certifieringar. Personalen besitter spjutspetskompetens inom alla relevanta teknikområden, framför allt inom industri- och närliggande branscher.

Bolaget har expertis inom hård- och mjukvaruutveckling, automatisering, produktion och erbjuder AI-lösningar såväl som egna produkter. Bolaget agerar inte bara som en leverantör utan är en strategisk partner vilket bidrar starkt till kundens framgång och innovation.

Varför är detta ett bra förvärv?

  • Specialisering inom bl.a. industri: Bolaget spetskompetens och skräddarsydda lösningar som uppfyller specifika branschkrav.
  • Kvalitets- och hållbarhetsengagemang: Omfattande certifieringar bekräftar Bolagets engagemang för högsta kvalitet och miljömässigt ansvar.
  • Erbjuder egenutvecklade produkter: Bolaget investerar kontinuerligt i forskning och utveckling inklusive artificiell intelligens (AI) och erbjuder egenutvecklade produkter inom bl.a. projektuppföljning.
  • Teambaserade projekt: Med ca 50 ingenjörer specialiserade inom mjuk- och hårdvara, mekanik, kvalitet, automatisering och produktion är Bolaget rustade för att hantera även de mest komplexa tekniska utmaningarna.
  • Produktionsexpertis: Integrerar produktionstänk redan från utvecklingsfasen vilket säkerställer marknadsanpassade och producerbara produkter.
  • Långvariga kundrelationer: Har en trogen kundbas inom bl.a. industrin, miljö, test- och teknologicenter tack vare förmågan att leverera skräddarsydda och högkvalitativa lösningar.
  • Stabil tillväxt: Kundernas ökande efterfrågan har lett till kontinuerlig expansion och innovation inom framför allt prototypproduktion och AI-lösningar.
  • Framstående referensprojekt: Bolaget har en portfölj av framgångsrika projekt och nöjda kunder vilket bekräftar deras förmåga att problemlösa och leverera pålitliga och effektiva lösningar över ett brett spektrum av industrier och teknikområden.
  • Strategiskt läge och flexibilitet: Bolaget lokal närvaro med nationell räckvidd, vilket gör dem till en flexibel och tillgänglig partner för en bred kundbas. Behövs kan de även utföra uppdrag internationellt.
företagsförmedlningen

Ekonomi

**
Nyckeltal (mkr)

Omsättning

Rörelseresultat

EBIT %


2023-06

52,0

13,0

25 %


2022-06

40,0

6,0

15 %


2021-06

35,0

8,7

25 %

**Samtliga siffror är avrundade av anonymitetsskäl.

företagsförmedlningen

Ditt team

David Hedlund

Företagsmäklare

070-934 92 99
david.hedlund@ffkf.se

Carl Erik Sars

Företagsmäklare

070-743 22 13
carlerik.sars@ffkf.se
Call Now Button