Serviceföretag inom bergskrossning, förädling av schaktmassor samt anläggningsarbeten

Serviceföretag inom bergskrossning, förädling av schaktmassor samt anläggningsarbeten

Region: Väst

Omsättning: 70-100 mkr

Företagsförmedlingen har fått uppdraget att hitta en ny ägare till ett bolag som erbjuder uthyrning av entreprenadmaskiner/fordon med eller utan förare samt tjänster inom bergkrossning, förädling av schaktmassor samt anläggningsarbeten. Projekten sträcker sig från mer omfattande infrastrukturprojekt till mindre anläggningsarbeten. Omsättningen för det senaste verksamhetsåret uppgick till 70-100 mkr med en EBIT-marginal på ca 15%.

Beställ PM

Efter vår granskining av er som intressent och undertecknande av sekretessförbindelse erhålls PM.

Om verksamheten

Bland bolagets kunder återfinns framför allt bygg- och anläggningskoncerner, kommuner och myndigheter. Den geografiska marknaden omfattar främst Västra Sverige.

Maskinparken är modern och komplett i syfte att möta kundernas behov och önskemål. I maskinparken finns bland annat hjullastare och bandgrävmaskin som kan hantera allt från 1 till 50 ton.

Bolaget har i dagsläget fyra tjänstemän samt 15 maskinförare och en anläggare. Utöver de anställda medarbetarna har bolaget tillgång till 10 st. inhyrda  underentreprenörer med   maskinister och anläggare.

Bolaget har väl upparbetade processer med en hög digitaliseringsgrad i syfte att alltid säkerställa att kundens krav fastställs och dokumenteras och för att ha full kontroll över projekten.

Bolaget bedömer att det finns ett stort behov av dess tjänster och att det kommer fortsätta vara goda år. Bolaget har precis ingått nya ramavtal med två kommuner.

Styrkor/fördelar

  • Bolaget har hög kompetens och lång praktisk erfarenhet av branschen
  • Personalen har hög och bred kompetens, är flexibla och engagerade. Medarbetarna har de behörigheter som krävs för att utföra sina arbetsuppgifter. En del av medarbetarna är säkerhetsklassade med särskilda säkerhetskrav. Dessutom har Bolaget utbildade medarbetare inom t.ex. Heta arbeten, ESA 17 /EBR kabel m.m.
  • Bolagets organisation är flexibel och har korta beslutsvägar för att alltid ha en bra överblick över projekten.
  • Bolaget har rörliga medarbetare vilket betyder att flera maskinister kan verka i flertalet olika jordförflyttningsmaskiner.
företagsförmedlningen

Ditt team

Andreas Leben Arnewid

Företagsmäklare

073-448 61 03
andreas.arnewid@ffkf.se

Jonas Hultgren

Företagsmäklare

073-941 47 60
jonas.hultgren@ffkf.se
Call Now Button