Senior expertis inom agila konsult- & utbildningstjänster

Region: Stockholm

Omsättning: 30-50 mkr

Företagsförmedlingen har uppdraget att förmedla ett koncernföretag som erbjuder konsultinsatser inom transformationsledarskap, agil coachning, produktägare, scrum masters med mera. Koncernen erbjuder även utbildning i alla delar inom det agila området.

Koncernen hjälper kunderna att kartlägga var de befinner sig i sitt transformationsarbete idag och är därefter behjälpliga till att uppnå nästa högre agila nivå för att kunderna bättre ska kunna anpassa sig till förändringar och fortsätta effektivisera verksamheten.

Kunderna ser en ökad effektivitet och kvalitet, ökat värdeskapande och ett ökat engagemang hos sina medarbetare.

Koncernen har 21 anställda medarbetare inkl. delägare. Samtliga medarbetare har en hög kompetens inom sina respektive områden.

Beställ PM

Kunder & marknad

Bland Bolagets största kunder återfinns stora och välkända organisationer där Koncernen har ramavtal med flertalet av kunderna.

Bolagets geografiska marknad omfattar hela Sverige och uppdrag har även utförts i Indien, Norge, Danmark och Finland.

Många stora organisationer behöver ytterligare hjälp för att implementera ett agilt arbetssätt och behovet uppskattas öka de kommande 10 åren.

Detta tyder på att det finns stor potential för en ny ägare att utveckla verksamheten och växa på både befintliga och nya marknader.

Varför är detta ett bra förvärv?

  • Koncernen är ”Top of mind” för agil transformation och agil effektivisering.
  • Ett tydligt nischat expertisbolag.
  • Lyckat resultat hos kunderna med referensförsäljning via ökad effektivitet.
företagsförmedlningen

Ekonomi

Nyckeltal (mkr)

Omsättning

Rörelseresultat

Balansomslutning

Soliditet (%)

Prog. 2022

35,7

6,5

-

-

Prog. 2021

32,6

7,1

-

-

Prog. 2020

34,6

9,8

16,2

23 %

Ditt team

Sofia Beuschel

Biträdande Företagsmäklare

070-467 58 79
sofia.beuschel@ffkf.se

Johan Gabrielsson

Företagsmäklare

070-602 22 66
johan.gabrielsson@ffkf.se
Call Now Button