Seafire är en företagsgrupp som förvärvar och utvecklar bolag inom small-cap segmentet. Bolaget etablerades 2016 och fokuserar genom dess förvärvsstrategi på lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. Vi tog ett samtal med VD Johan Bennarsten för att få veta lite mer.

Berätta kort om Seafire och er investeringsportfölj.

Idag har vi fem bolag inom två affärsområden. Industri: Åkerstedts Verkstads. Handel & Tjänster: produktbolagen Followit, Nordbutiker och Hedén samt tjänstebolaget Linguacom. Vi omsätter i gruppen runt 200 miljoner.

Hur ser er investeringsstrategi ut?

Kort och gott ”bra bolag”. Mindre bolag med stabil lönsamhet. Det är vårt första kriterium. Vi tittar egentligen på alla branscher men väljer bort investeringstunga bolag med mycket capex och fastigheter till exempel. I vår affärsidé ingår att ha en bred portfölj. En bredare portfölj innebär att vi lättare kan hantera konjunktursvängningar och förändringssituationer i marknaden som man inte kan styra över. Idag äger vi 100% av aktierna i våra bolag men vi vill åtminstone ha majoritet i de bolag vi väljer att förvärva.

Vi vill också se att det finns en ledning på plats i bolagen när vi tar över och så att vi inte hamnar i ett personberoende. Det kan ofta innebära att vi växlar ut en grundare. Av erfarenhet så vet vi att många bolag drivs av sina ägare på ett sätt medan vi har ett annat. Det behöver nödvändigtvis inte innebära att våra sätt krockar men det finns så många olika filosofier hur bolag ska drivas och vi vill vara tydliga med vår.

Hur ser du på utsikterna framåt? Några speciellt heta branscher eller utmaningar?

Vi ser väl ingen speciella utmaningar för tillfället förutom de senaste dagarna p g a Corona-viruset. Vi är förstås beroende av ett bra deal-flow det vill säga inflödet av nya förvärvsobjekt. Vår huvudstrategi är att bygga bolag och växa och då naturligtvis alltid ha ett antal kandidater att välja mellan med så hög kvalité som möjligt.

Hur ser er exitstrategi ut?

Vi har ingen uttalad exithorisont. Vår strategi är att köpa, behålla och utveckla bolag. Däremot kan det ju vara så att marknaden förändras för nåt bolag vilket kan resultera i att vi bedömer att vi inte längre är rätt ägare och att bolaget kan utvecklas bättre hos någon annan. Men vi har ingen exithorisont som ett typiskt riskkapitalbolag utan vi är mer en traditionellt långsiktig ägare med lång horisont.

Hur ser er förvärvspipeline ut idag?

Vi är ju börsnoterade så jag kan inte ge dig några detaljer men det jag kan säga är att vi gärna vill få fler propåer. De senaste två åren vi har varit rätt aktiva och inflödet har varit hyfsat stabilt. Att ha bra deal-flow, det är viktigt.

Vad tycker du om företagsmäklarens roll i affärerna och vad de bidrar med?

De är jätteviktiga. Som köpare av bolag kan man ha två olika strategier. Dels själva vara ute och proaktivt träffa bolag och på så sätt bygga sin egen pipeline. Alternativt så jobbar man via företagsmäklare. Det finns en stor fördel om det finns en företagsmäklare eller rådgivare inne för det kan vara en lång process från att en entreprenör eller ägare vill sälja sitt bolag till att man faktiskt gör det. Där bereder företagsmäklaren vägen bra inför en försäljning.

En annan sak är att man sätter samman köpare och säljare och bygger förtroende vid transaktionen. Det är sällan ett rakt spår och det kommer alltid frågor där företagsmäklaren blir en viktig part. Företagsmäklaren faciliterar själva processen så att den blir så bra som möjligt för alla parter.