Saxlund Group AB har förvärvat IMUS AB i Skellefteå

Saxlund Group AB har förvärvat IMUS AB i Skellefteå

Bransch:

Saxlund Group AB har gjort ett offensivt och strategisk t att förvärv av IMUS i Skellefteå i syfte stärka närvaron i Norra Sverige och kunna erbjuda befintliga och nya kunder en högre lokal servicenivå. Säljarens rådgivare i processen var Jan Holmstedt och Nicklas Pohjanen, Företagsförmedlingen.

Imus erbjuder helhetslösningar för industrimontage samt service och underhåll till processindustrin, samt kraft- och kraftvärmeindustrin i norra Sverige. Imus arbetar främst med välkända kunder såsom Skellefteå Kraft, Vattenfall och Fortum.

Huvudkontor ligger i Skellefteå vilket är en del av Sveriges mest expansiva regioner inom området miljöteknik. Flera stora nyetableringar sker i närområdet som driver på infrastrukturinvesteringar och det finns ett stort behov av service och underhåll inom Saxlunds traditionella verksamhetsområden samt inom vattenkraft. Förvärvet gör att Saxlund kompletterar sitt verksamhetsområde inom miljö- och värmeteknik med kunskap inom vattenkraft.

Förvärvet är ett ytterligare steg i Saxlunds fokus på att utveckla och bistå sina kunder i deras produktion av förnyelsebar energi.

-Försäljningen till Saxlund är en optimal generationsväxling och Imus kommer fortsätta att utvecklas med starkare resurser bakom sig”, säger Roger Haldebo säljaren av Imus.

-Saxlund har visat på organisk tillväxt och lönsamhet under de senaste kvartalen. Detta efter de genomförda strukturerings- och rationaliseringsprogrammen. Vi har nu skapat en grund för att offensivt utveckla bolaget ytterligare”, säger Stefan Wallerman, VD för Saxlund Group AB.

-Det var en spännande, lärorik och annorlunda process på grund av rådande omständigheter med Coronapandemin som bidrog till att hela processen skedde digitalt inkl. avtalsskrivningar, säger Jan Holmstedt Företagsförmedlingen.

-Vi välkomnar Saxlund Group AB: s som aktör i en del av Sverige som är under stor expansion och där det finns hög efterfrågan på de tjänster och produkter inom fossilfri och miljövänlig energi som Saxlund Group erbjuder, säger Nicklas Pohjanen, Företagsförmedlingen.

Ditt team

Din sökning har inga resultat

Call Now Button