Remagruppen har förvärvat PSI Service AB, specialist inom rengöring av fastigheter

Remagruppen har förvärvat PSI Service AB, specialist inom rengöring av fastigheter

Remagruppen har förvärvat PSI Service AB, en ledande aktör inom specialisttjänster och rengöring av fastigheter med kunder inom främst den offentliga sektorn i och runt Storgöteborg.

Bolaget har drygt 20 medarbetare med mångårig erfarenhet från klottersanering och fasadtvätt som i kombination med mobila saneringsenheter kan erbjuda ett brett utbud av högkvalitativa och kundanpassade tjänster. 

Bolaget omsättning uppgår till ca 30 mkr med mycket god lönsamhet. Remagruppen är en ledande svensk helhetsleverantör av fastighetstjänster som främst vårdar och underhåller fastigheters yttre skals olika beståndsdelar. 

Kunderna består huvudsakligen av privata och kommunala fastighetsbolag, fastighetsförvaltare, byggbolag, villaägare och bostadsrättsföreningar. 

”Trägen vinner!” är ett talesätt som passar in på framgångsrika entreprenörer och bakom PSI finns verkligen en sådan entreprenör. Företagsförmedlingen, genom Andreas Arnewid och Jonas Hultgren, var delaktiga som säljarens rådgivare i processen.

Ditt team

Andreas Leben Arnewid

Företagsmäklare

073-448 61 03
andreas.arnewid@ffkf.se

Jonas Hultgren

Företagsmäklare

073-941 47 60
jonas.hultgren@ffkf.se
Call Now Button