Täby Plåtteknik AB har sålt till R. Jorvén AB

Täby Plåtteknik i ny regi

Bransch:

Täby Plåtteknik AB har sålts till en av bolagets medarbetare, Richard Jorvén, som nu för arvet vidare och fortsätter utveckla bolaget som grundades redan på 1930-talet.

Täby Plåtteknik AB utför legoarbeten av plåtprodukter och plåtdetaljer enligt specifikation i såväl långa som korta serier och har i dagsläget ett tjugotal anställda medarbetare.

Bolaget har ett stort hantverkskunnande som gått i arv från 1930-talet då verksamheten grundades.

Hittillsvarande ägare, Per Lundberg, har varit inom legobranschen i över 30 år och har planerat för en exit sedan ett par år. För att genomföra försäljningen av bolaget engagerade ägaren Företagsförmedlingen i Stockholm. För Per var det viktigt att hitta en köpare som ville fortsätta verksamheten i nuvarande lokaler och behålla de anställda, som Per känner att han har ett ansvar för.

Under processens gång har flertalet intressenter besökt bolagets anläggning och fört diskussioner med Företagsförmedlingen och bolagets ägare. Efter budgivning och noga övervägande föll valet på en av bolagets trogna medarbetare, Richard Jorvén.

Richard Jorvén som varit anställd på Täby Plåtteknik sedan 1994, har under en längre tid närt drömmen om att ”bli sin egen”, men har alltid trivts väldigt bra på Täby Plåtteknik. När nu tillfället gavs att både kunna vara kvar och uppfylla sin dröm samtidigt, tvekade aldrig Richard.

Både köpare och säljare är glada att affären kunde genomföras på ett smidigt sätt med hjälp av Företagsförmedlingen. Köparen Richard kommer att fortsätta bygga företaget vidare med samma inriktning och anställda som tidigare, och säljaren Per Lundberg känner sig trygg med att ”arvet” förs vidare.

”Det är alltid extra kul när vi lyckas förmedla affären till en av de anställda i bolaget. Det ökar chanserna för att bolaget kan fortsätta sin framgångsresa”, säger Carl Erik Sars som ansvarade för transaktionen tillsammans med kollegorna David Hedlund och Jan Börjesson på Företagsförmedlingen.

Köpare Rickard Jorvén och säljaren Per Lundberg

Ditt team

David Hedlund

Företagsmäklare

070-934 92 99
david.hedlund@ffkf.se

Carl Erik Sars

Företagsmäklare

070-743 22 13
carlerik.sars@ffkf.se
Call Now Button