Bransch:

Tjänster/Service

Region:

Syd

Omsättning:

10 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut

Verksamhet inom städ- och fastighetsservice med lång erfarenhet i branschen

Företagsförmedlingen har fått i uppdrag att förmedla en verksamhet med ett brett utbud av tjänster och har ett starkt varumärke inom facility management, städ- och fastighetsservice. Bolaget har en omfattande kundbas som anlitar Bolaget för städ- och fastighetstjänster. Bolaget arbetar lokalt i Södra Sverige och erbjuder högkvalitativa tjänster med en hög servicenivå, stor tillgänglighet samt god lönsamhet.

Kunder

Kunderna är i huvudsak B2B-kunder. Antalet kunder uppgick per 18-12-31 till ett 60-tal olika uppdrag. Till detta tillkommer ett antal kunder som Bolaget har något eller några uppdrag för emellanåt. Det kan vara att flyttstäda, ett fönsterputsuppdrag, golvvård, storstädning osv.

Marknad

Bolaget växer snabbare än marknaden som har en god tillväxttakt. Bolaget säljer totallösningar och därigenom tillförsäkras kundnöjdhet med hög lönsamhet. Bolaget har blivit granskat av arbetsmarknadsmiljöverket och fått lysande beröm där samtliga krav uppfyllts.

Ekonomi

Bolagets omsättning uppgick till ca 9 mkr per 2018 med ett justerat rörelseresultat på ca 3 mkr.

Varför är detta ett bra förvärv?

Ditt team