Såld

Bransch:

Tjänster/Service

Region:

Väst

Omsättning:

16 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut
OBS! Det här objektet är sålt.

Verksamhet inom försäljning och rådgivning av IT- baserade hjälptekniker

Företagsförmedlingen har uppdraget att förmedla en verksamhet som syftar till att ge funktionshindrade den bästa hjälptekniken baserad på den senaste tekniken och den bästa kunskapen om användaren.

Verksamheten

Verksamhetens affärsidé är att erbjuda dator- och teknikbaserade anpassningar för personer med funktionsvariation. Bolaget är behjälpliga med att utreda, utbilda och ge support för hållbara IT-lösningar på arbetsplatser, skolor och hem. Vidare levererar verksamheten hjälpmedel som t.ex. kommunikationsappar, assisterande lärverktyg, monteringslösningar, kognitiva hjälpmedel, inmatningsenheter, samtalshjälpmedel och olika tillbehör till Ipad och surfplatta. Verksamheten har under sina verksamma år arbetat med allt ifrån mindre anpassningar som gör stor skillnad, exempelvis installation av förstoringsprogram, till mer komplexa anpassningar så som robotstyrning och GPS-navigering. Verksamheten har 14 högutbildade medarbetare som besitter stor erfarenhet och som bidrar till att Bolaget kan erbjuda en individuell helhetslösning för varje kund.

Kunder

Verksamhetens största kunder är Arbetsförmedlingen, Landstinget, skolor och kommuner. Arbetsplatsanpassningen sker ofta med individuella bidrag från socialförsäkringsbyrån.

Marknad

Bolagets geografiska marknader består främst av storstäderna med omnejd men Bolagens försäljning sker inom hela Sverige genom upphandlingar. Det finns stor framtida potential inom främst syn och läshjälpmedel där nya tekniker kontinuerligt utvecklas.

Ekonomisk utveckling

Omsättningsminskningen mellan 2016 och 2017 beror till viss del på att en av delägarna har haft hälsoproblem vilket har påverkat de framåtriktade insatserna.

Nyckeltal (mkr) Prel.2018 2017 2016
Omsättning 16,7 16,0 17,3
Rörelseresultat 1,0 0,2 0,3
Balansomslutning 13,4 12,4 12,3
Varför är detta ett bra förvärv?
  • Samtliga medarbetare har god kompetens och är högutbildade.
  • Bolagen har lång erfarenhet i branschen och har under sina verksamma år skapat stabila och långsiktiga relationer med både leverantörer och kunder.
  • Bolaget bedriver en webbutik vilken kan utvecklas ytterligare.

Ditt team