Såld

Bransch:

Bygg- och anläggning

Region:

Stockholm

Omsättning:

120 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut
OBS! Det här objektet är sålt.

Växande och lönsamt mark- och anläggningsbolag i Stor-Stockholm med stabil bas

Vi har fått uppdraget att hitta nya ägare till en medelstor entreprenadverksamhet med en mycket stark marknadsposition. Försäljningen har i snitt vuxit med över 20 % de senaste 4 åren med god lönsamhet. Nuvarande ägare söker en part som kan hjälpa till i Bolagets fortsatta expansion.

Till pressmeddelande

 

Verksamhet

Bolagets affärsidé är att erbjuda anläggningsentreprenader för mark och betong. Bolaget erbjuder såväl utförande- som totalentreprenader med projekteringsansvar. Med bas i Stor-Stockholm utförs uppdragen åt bostadsföretag, industri och kommunala bolag. Verksamheten omfattar allt från schaktning, sprängning och pålning ända fram till finplanering av mark- och trädgårdsytor. Bolaget har även en egen betongavdelning. Bolaget har god förankring i regionen och upplever en stabil tillväxt. Bolagets personal är mycket kunniga och drivna. Ägarna är operativa i verksamheten.

Ekonomisk utveckling

Verksamheten har en historiskt positiv utveckling med en stabil omsättning och vinstnivå. Prognosticerad tillväxt och lönsamhet är fortsatt stark. Bolaget använder sig av ”färdigställandemetoden”, dvs vinstavräkning sker först när projektet är avslutat vilket tillsammans med en god projektstyrning borgar för hög tillförlitlighet i resultatprognosen

Marknad

Bolagets marknad är under expansion och efterfrågan på Bolagets tjänster är hög.

Nyckeltal (mkr) 218-06P 2017-06 2016-06
Omsättning ca 120 88 66
Rörelseresultat 15,6 13,5 7,5
Rörelsemarginal 13 % 15 % 11 %
Varför är detta ett bra förvärv?
  • Bolaget växer stadigt med god och stabil lönsamhet. Innevarande räkenskapsårs (2018-06) genomförda fakturering tillsammans med inneliggande orderstock gör att Bolaget redan säkrat en omsättning om ca 120 Mkr.
  • Bolaget är regionalt förankrat i Stor-Stockholm/ Mälardalen och har under sina 25 verksamma år alltid varit lönsamma och byggt upp goda relationer med kunder och leverantörer.
  • Bolaget har en komplett produkt i och med att man levererar både mark- och betongentreprenader i samma åtagande.

Ditt team