Såld

Bransch:

Tjänster/Service

Region:

Stockholm

Omsättning:

200 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut
OBS! Det här objektet är sålt.

Växande och lönsamt IT bolag

Vi har fått uppdraget att hitta nya ägare till ett större IT-bolag med en mycket stark marknadsposition.

Till pressmeddelande

Verksamhet

Bolagets affärsidé är att erbjuda IT-drift, IT-system samt avancerade IT-relaterade tjänster i toppklass till företag och offentliga organisationer i Sverige. Genom att eftersträva ett helhetsåtagande uppnås en god insyn i kundens IT-behov och möjligheter att hjälpa kunden på bästa sätt. Bolaget finns representerat med egna kontor och egen personal på ett flertal platser i Sverige. Erbjudandet är väl anpassat och Bolaget marknadsför tjänster baserade på världsledande teknologi. Företagets personal är mycket kunnig och driven och ägarna är själva operativa i verksamheten.

Ekonomisk utveckling

Verksamheten har en historiskt positiv utveckling med en stabil omsättning och vinstnivå. Prognosticerad tillväxt och lönsamhet är fortsatt stark. Försäljningen har i snitt vuxit med över 20% per år de senaste 5 åren med en god lönsamhet. Bolagets marknad är under expansion och efterfrågan på Bolagets tjänster är mycket hög.

Nyckeltal (mkr) 2017P 2018P 2019P
Omsättning 182,0 200,0 230,0
Rörelseresultat 14,8 17,1 20,8
Rörelsemarginal 8,2 % 8,6 % 9,0 %
Balansomslutning
Soliditet
Varför är detta ett bra förvärv?
  • Bolaget växer stadigt med god och ökande lönsamhet.
  • En stor andel återkommande intäkter fördelade på ett stort antal kunder, både offentliga och privata.
  • Bolaget har under 2016 fått förnyat förtroende hos de största och viktigaste kunderna genom att teckna nya och fleråriga avtal efter upphandlingar i tuff konkurrens.

Ditt team