Såld

Bransch:

Tjänster/Service

Region:

Stockholm

Omsättning:

100 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut
OBS! Det här objektet är sålt.

Växande och lönsamt fastighetsförvaltningsbolag i Stor-Stockholm

Vi har fått uppdraget att hitta nya ägare till ett medelstort fastighetsförvaltningsbolag med en mycket stark marknadsposition. Bolaget har en stabil omsättning och lönsamhet som bygger på en stor andel återkommande intäkter från bl.a. långa kundavtal. Bolagets marknad är under expansion och efterfrågan på Bolagets tjänster är hög.

Till pressmeddelande

Verksamhet

Bolagets affärsidé är att erbjuda service inom fastighetsförvaltning: Teknisk och Administrativ förvaltning. Verksamheten riktas i dag huvudsakligen mot kunder i Stor-Stockholm med omnejd. Bolaget vänder sig mot kommunala/statliga samt privata fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar.

Ekonomisk utveckling

Verksamheten har en historiskt positiv utveckling med en stabil omsättning och vinstnivå. Prognostiserad tillväxt och lönsamhet är fortsatt stark.

Nyckeltal (mkr) 2015 2016 2017
Omsättning 90 000 100 000 105 000
Bruttoresultat 48 000 53 000 55 000
Bruttomarginal 53,3 % 53,0 % 52,4 %
Rörelseresultat 9 300 19 700 12 000
Rörelsemarginal 10,3 % 19,7 % 11,4 %
Varför är detta ett bra förvärv?
  • Verkar på Nordens mest expansiva marknad/region. Stark underliggande marknad med hög efterfrågan under överskådlig tid.
  • Marknadsdrivare är ökad komplexitet i byggnaders installationer, fastighetsautomation, resursoptimerings-behov (kyl/komfort, el, VVS), digitaliseringsbehov, renovering av bostadshusens ”miljonprogram”.
  • Ytterligare marknadsdrivare är att Svenska- och EU-mål om ökad energieffektivisering, ökade krav på besiktning (t.ex. OVK-besiktningar).

Ditt team