Såld

Bransch:

Handel

Region:

Stockholm

Omsättning:

170 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut
OBS! Det här objektet är sålt.

Växande och lönsamt distributionsbolag inom IT/nätverk

Vi har fått uppdraget att hitta nya ägare/investerare till ett större IT-bolag med en mycket stark marknadsposition. Försäljningen har vuxit med över 20% per år de senaste 5 åren med en god lönsamhet.

Till pressmeddelande

Verksamhet

Bolaget erbjuder produkter och tjänster inom IT och datakommunikation till professionella köpare i Norden, företrädesvis Sverige. Bolaget finns representerat med egna kontor och egen personal på ett flertal platser i Sverige. Produkt- och tjänsteerbjudande är väl anpassat och Bolaget marknadsför produkter både från värdsledande tillverkare likväl som egna varumärken. Bolagets personal är mycket kunniga och driven och ägarna är själva operativa i verksamheten.

Ekonomisk utveckling

Verksamheten har en historiskt positiv utveckling med en stabil omsättning och vinstnivå. Prognostiserad tillväxt och lönsamhet är fortsatt stark.

Marknad

Bolagets marknad är under expansion och efterfrågan på Bolagets produkter och tjänster är mycket hög.

Nyckeltal (mkr) 2015 2016P 2017P
Omsättning 140 155 170
Rörelsresultat 11,0 12,5 15,0
Rörelsemarginal 8 % 8 % 9 %
Varför är detta ett bra förvärv?
  • Bolaget växer stadigt med god och ökande lönsamhet.
  • Bolaget har byggt en bra och stark marknadsposition i Sverige och har möjligheter att expandera i Norden. Kontor på flertal platser i Sverige.
  • Marknadsutsikterna är goda pga. det ständigt ökande behovet av IT-baserad kommunikation.

Ditt team