Såld

Bransch:

Bygg- och anläggning

Region:

Stockholm

Omsättning:

>130 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut
OBS! Det här objektet är sålt.

Växande, lönsamt installationsbolag med stor orderstock verksamma i mellersta och södra Sverige

Vi har fått uppdraget att hitta nya ägare till ett välrenommerat elinstallationsbolag med mycket stark marknadsposition. Försäljningen de senaste 4 åren har i snitt vuxit med över 15 % och haft god lönsamhet.

Till pressmeddelande

Verksamhet

Bolagets affärsidé är att erbjuda olika typer av elinstallationsrelaterade tjänster. Bolaget erbjuder såväl utförande- som totalentreprenader med projekteringsansvar. Med bas i mellersta och södra Sverige utförs uppdragen åt företag och offentliga organisationer. Elinstallationsbolag med hög kompetens inom säkerhet och IT-lösningar. Bolaget har stark förankring inom den befintliga geografin och upplever en kraftig tillväxt såväl regionalt som i närliggande geografier. Bolagets personal är mycket erfaren och kunnig. Ägarna är operativa i verksamheten.

Ekonomisk utveckling

Verksamheten har en historiskt positiv utveckling med ökande omsättning och lönsamhet.

Marknad

Bolagets marknad är under expansion och efterfrågan på Bolagets tjänster hög. Nuvarande ägare söker en part som kan hjälpa till i Bolagets fortsatta expansion.

Nyckeltal (mkr) 2021-04P 2020-04P 2019-04P
Omsättning 201,3 174,4 151,2
EBIT 15,1 13,1 11,4
Marginal 7,5 % 7,5 % 7,5 %
Varför är detta ett bra förvärv?
  • Bolaget växer stadigt med god och stabil lönsamhet. Innevarande räkenskapsårs genomförda fakturering tillsammans med inneliggande orderstock gör att Bolaget redan säkrat en omsättning om ca 150 Mkr.
  • Bolaget har en kundanpassad kombination av tjänster med helhetslösningar som möjliggör större åtaganden och bättre marginaler.
  • Orderstock om ca 500 mkr åren 2018-2021 ger förutsägbara intäkter.

Ditt team