Såld

Bransch:

Tjänster/Service

Region:

Stockholm

Omsättning:

16 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut
OBS! Det här objektet är sålt.

Vårdcentral med bred primärvårdsverksamhet

Välrenommerad och växande verksamhet med stark lokal ställning.

Verksamhet

Bolagets verksamhetsområde är primärvård. Bolaget erbjuder en samlad kompetens bestående av bl a allmänläkare, distriktssköterskor, psykoterapi, barnhälsovård och mödravård. Bolaget har kompetens och kvalifikationer som krävs för att tillgodose ett brett vårdbehov. Bolaget har tecknat avtal avseende Vårdval med Landstinget.

Ekonomisk utveckling

Bolaget växer stadigt och har under 2013 haft en fortsatt positiv utveckling och omsättningen förväntas bli ca 20 MSEK.

Marknad

Bolagets geografiska marknad omfattar en större kommun i region Stockholm/Mälardalen där Bolagets lokaler även är mycket bra belägna.

Varför är detta ett bra förvärv?
  • Välrenommerad verksamhet – välkänt varumärk.
  • Brett erbjudande inom primärvård.
  • Stabil marknad med bra tillväxtmöjligheter.

Ditt team