Såld

Bransch:

Bygg- och anläggning

Region:

Norra Norrland

Omsättning:

25-35 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut
OBS! Det här objektet är sålt.

Välrenommerat markanläggningsföretag med fokus på kabelförläggning.

Företagsförmedling har uppdraget att förmedla ett företag som i huvudsak utför högkvalitativa och kostnadseffektiva markarbeten med kabelförläggning samt övriga mark- och anläggningsarbeten. Genom den egna maskinparken samt samarbete med andra kompetenta aktörer kan Bolaget åta sig både mindre och större entreprenader.

Verksamhet

Förläggning av el- och optokabel står för ca 90 % av Bolagets omsättning. Resterande 10 % består av övriga markarbeten som t.ex. grundläggningar, VA-arbeten och finplanerings-arbeten.

Bolaget har nöjda kunder och anledningen till det är fokusering på enkelhet, flexibilitet och hög kvalitet. Bolaget är snabba, kostnadseffektiva och ser till att varje entreprenad utförs med kompetens, erfarenhet och skicklighet. Bland Bolagets kunder återfinns stora och stabila kunder inom den kommunala, statliga och privata sektorn. Entreprenaderna debiteras efter utfört arbete genom fast pris, reglerbara á-prissatta mängder eller timtidsersättning.

Medarbetare

Bolaget har i dagsläget åtta anställda medarbetare varav fem maskinförare och tre anläggningsarbetare. Samtliga medarbetare är självgående och väl insatta i verksamheten. Ägarna har skapat en platt organisation och fördelat ut ansvaret till de kompetenta och ansvarstagande medarbetarna.

Marknad

Verksamheten bedrivs från en större stad efter Norrlandskusten. Marknaden och efterfrågan på Bolagets tjänster är stark. Bolagets geografiska marknad har allmänt haft en stor expansion under de senaste åren med mycket nya byggprojekt i form av nya bostäder och lokaler. Även privatsidan har visat på en expansiv fas där det sker en mängd nybyggnation av privata villor. Det finns goda utvecklings- och expansionsmöjligheter både på nya och befintliga marknader. Genom ökad marknadsföring och mer aktiv försäljning kan en ny ägare öka marknadsandelarna ytterligare.

Varför är detta ett bra förvärv?
  • Bolaget har byggt upp en platt organisation där samtliga medarbetare är självgående och drivna.
  • Bolaget har under sina verksamma år byggt upp ett gott renommé hos sina kunder.
  • Bolaget har skapat en projektprocess som är kostnadseffektivt och som har hög framdrift/produktivitet.

Ditt team