Såld

Bransch:

Tillverkning/Industri

Region:

Norra Norrland

Omsättning:

16 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut
OBS! Det här objektet är sålt.

Välrenommerat företag med egna produkter inriktade mot fordonsindustrin

Bolaget har specialiserat inom sitt område och erbjuder produkter som enskilt eller i kombination ger en mängd unika produktegenskaper. Bolaget är även marknadsledande i Sverige inom sitt segment. Bolagets unika produkter och systemlösningar återfinns idag inom en rad olika branscher runt om i Europa. Bolaget har haft en kraftig tillväxt de senaste åren och med en hög lönsamhet.

Verksamhet

Bolaget tillverkar och säljer egna produkter till fordonsindustrin som förbättrar fordonets komfort och underlättar slutanvändarnas vardag. Bolagets produkter är utvecklade och anpassade för ett stort antal fordonstillverkare/märken. I Sverige samarbetar Bolaget med många etablerade samarbetspartners. Potentialen är stor i Sverige och utomlands och genom befintliga samt nya produkter är Bolaget övertygade att exportandelen kommer att öka kraftigt. Ett förvärv av Bolaget med dess upparbetade kund- och leverantörsrelationer samt kompetenta personal ger utmärkta möjligheter för en köpare att få en bra avkastning på sin investering. Bolagets inriktning på tillgänglighet och kvalitet har borgat för god lönsamhet och god uthållighet.

Ekonomisk utveckling

Bolaget har haft en kraftig tillväxt de senaste åren och med en hög lönsamhet.

Fastighet

Verksamheten bedrivs från en egenägd fastighet vilken kommer att ingå i försäljningen. Lokalerna är ändamålsenliga och strategiskt placerade med tanke på verksamhetens art.

Varför är detta ett bra förvärv?
  • Bolaget utvecklar och säljer produkter som inte är geografisk avgränsade utan där marknaden är internationell och har potential.
  • Bolaget har ett produktionsupplägg med inköp från underleverantörer vilket gör att produktionen är skalbar för att kunna hantera upp- och nedgångar i orderingången.
  • Bolaget har valt att vara konkurrensneutrala och levererar produkter till flera återförsäljare. Samtidigt har Bolaget valt att undvika att konkurrera med sina kunder gällande slutprodukter. Detta sammantaget har gjort Bolaget attraktiv som leverantör.

Ditt team